Hlavní navigace

Obchodování deseti fondů PIAS a ČSOB Investiční společnosti se kvůli slučování dočasně pozastavuje

Přesně podle harmonogramu slučování bude 25. červenec posledním obchodním dnem deseti otevřených podílových fondů obhospodařovaných První investiční společností a ČSOB Investiční společností. Opětovné obchodování s podílovými listy dvou nástupnických fondů bude zahájeno u ČSOB bond mixu 18. srpna a ČSOB akciového mixu 1. září.

Sdílet

Nové fondy svou velikostí a stabilitou budou obecně výhodnější než fondy před sloučením. Samotným smyslem slučování je především zvýšení efektivity správy fondů, které ve svém důsledku povede k vyšší výkonnosti sloučených subjektů. Větší diverzifikace portfolia fondů povede také ke zmenšení investičního rizika fondů. Věříme, že oživení na trzích s cennými papíry se odrazí na úspěšném startu obou následnických fondů, řekl Josef Beneš, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, pod jehož správu obě investiční společnosti patří. Technické přerušení obchodování je vzhledem ke složitosti slučování nutné a je plně odsouhlaseno Komisí pro cenné papíry.

Otevřený podílový fond ČSOB akciový mix vznikne sloučením pěti současných otevřených podílových fondů akciového typu. Jsou jimi ČSOB světový akciový, ČSOB evropský akciový, ČSOB smíšený, 1.IN – Akciový fond a 1.IN – Fond fondů. Podílníci slučovaných fondů se stanou podílníky fondu ČSOB akciový mix k 31. červenci. Obchodovat s podílovými listy bude možné od 1. září. Podle investiční strategie bude ČSOB akciový mix zaměřený na zahraniční akciové trhy, kam nasměruje 80 % svých aktiv. Zbylých 20 % aktiv umístí v České republice. Výnosnost pro investory fondu je potenciálně vysoká, závisí však na pohybu globálních akciových trhů. S tímto je spojeno i vyšší tržní riziko plynoucí z častých pohybů kurzů akcií oběma směry, proto je možné fond doporučit jako střednědobou investici. Výhodou fondu bude ošetření měnového rizika. Případné oslabení kurzu eura nebo amerického dolaru oproti české koruně se tedy nijak neprojeví na hodnotě podílových listů fondu.

Otevřený podílový fond ČSOB bond mix vznikne sloučením druhé pětice otevřených podílových fondů, tentokráte typu dluhopisového a peněžního trhu. Těmi jsou ČSOB český peněžní trh, ČSOB český dluhopisový, 1.IN – Fond peněžního trhu, 1.IN – Dluhopisový fond a 1.IN – Výnosový fond. Podílníky fondu ČSOB akciový mix se majitelé podílových listů slučovaných fondů stanou k 31. červenci. Obchodování s podílovými listy bude umožněno již od 18. srpna. Cílem investiční strategie fondu ČSOB bond mix je dosahovat trvalého růstu hodnoty podílového listu při řízeném omezení rizik. Aktiva fondu jsou investována výhradně do českých dluhopisů s vysokým ratingem. Svým výnosem by měl fond překonávat úroveň možného zhodnocení dosaženého při bezrizikovém investování do bankovních depozit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).