Hlavní navigace

O změnách v dozorčí radě a výplatě dividendy 2.023,- Kč na akcii rozhodla valná hromada ČSOB

Dozorčí rada ČSOB dnes na svém řádném zasedání projednala rezignační dopisy svých členů André Bergena, Francoise L. Florquina a Marko Voljče, kteří v tomto orgánu akciové společnosti zastupovali majoritního akcionáře, KBC Group N.V.

Sdílet

Projednáním rezignací skončilo podle Obchodního zákoníku funkční období uvedených tří členů dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni.

Řádná Valná hromada ČSOB, která se konala následně téhož dne, zvolila ke dni 22. dubnu 2006 tři nové členy dozorčí rady společnosti, Jana Oscara Cyriela Vanhevela (58), Johna Arthura Hollowse (50) a Patricka Rolanda Vanden Avenneho (52).

Jan Vanhevel (státní příslušník Belgie) získal na Katolické univerzitě v Lovani (Leuven) doktorát práv a na Vlámské ekonomické univerzitě VLECHO promoval v oboru finančního managementu. Od roku 1971 až dosud působil v různých manažerských pozicích v sektoru finančních služeb. Získal rozsáhlé zkušenosti v útvarech právních služeb, v úvěrové oblasti, v řízení korporátního bankovnictví a procesního managementu. Od dubna 1996 je členem výkonného výboru Kredietbank a po její fúzi s dalšími subjekty, která dala vzniknout KBC se stal (v červnu 1998) vrchním ředitelem a členem Exekutivního výboru KBC Bank. Nejnověji byl jmenován generálním ředitelem Středoevropské divize KBC, který je zodpovědný za řízení bankovních a pojišťovacích aktivit KBC Group v 5 zemích střední Evropy.

John Hollows (státní příslušník Velké Británie) získal absolutorium v oboru ekonomika a právo na Sydney Sussex Colledge na univerzitě v Cambridge. Jeho profesní kariéra je spjata s bankovnictvím a působením v průmyslových a obchodních komorách. Zkušenosti v oblasti finančních služeb získával v Barclays Bank v Londýně a v Taipei (Tchajwan) a v KBC v Hong Kongu, Šanghaji, Singapuru a Budapešti. Zastával vysoké manažerské pozice v úvěrových útvarech a v exportním financování, v korporátním a investičním bankovnictví a v oblasti treasury. Zaměřoval se též na oblast řízení nákladů. Od srpna 2003 do dubna 2006 byl generálním ředitelem K&H Bank (Skupina KBC) v Budapešti. Do dozorčí rady ČSOB přichází jako manažer Středoevropské divize KBC Group.

Patrick Vanden Avenne (státní příslušník Belgie) vystudoval ekonomické vědy a právo na Katolické univerzitě v Lovani (Leuven) a graduoval na Stanford Univerzity v USA v oblasti business administration. Vlastní a sám řídí několik firem v potravinářském a dřevozpracujícím průmyslu a v logistice. Jako významný akcionář KBC se od roku 1993 podílí na správě Skupiny KBC, prošel orgány holdingu Almanij NV (mateřské společnosti Skupiny KBC), společnosti Gevaert NV a posléze orgány KBC Banky a KBC Pojišťovny. Po fúzi společnosti Almanij s KBC se v roce 2005 stal ředitelem KBC Bank NV a je členem Výboru auditu KBC Bank. Patrick Vanden Avenne je rovněž členem správních rad Katolických univerzit v Lovani a v Kortrijku a působí v řídících výborech Vlámského svazu zaměstnavatelů („VOKA“) a belgické federace potravinářského průmyslu („Bemefa“).

Další závěry Valné hromady ČSOB

Valná hromada ČSOB dnes schválila řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2005 zpracovanou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií. Rozhodla, že společnost vyplatí svým akcionářům dividendu ve výši 2.023,– Kč (před zdaněním) na jednu tisícikorunovou akcii. Ze zisku roku 2005 tak bude na dividendách vyplaceno 8,4 mld. Kč a z nerozděleného zisku minulých let dalších 1,92 mld. Kč. Znamená to, že banka celkem na dividendách vyplatí 10,327 mld. Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).