Hlavní navigace

Novým předsedou Finanční akademie soutěže Zlatá koruna se stal František Klufa

Finanční arbitr České republiky František Klufa vystřídal na postu předsedy Finanční akademie Zlaté koruny svého předchůdce v úřadě arbitra, Otakara Schlossbergera, který stál v čele Finanční akademie po dva předchozí ročníky. Byla tak potvrzena kontinuita, kdy do křesla předsedy Finanční akademie usedá respektovaná osobnost s významným postavením na domácí finanční scéně.

Doba čtení: 2 minuty

Touto všeobecně respektovanou osobností finanční arbitr ČR nepochybně je. Úlohou finančního arbitra, kterého na pětileté období volí Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, je mimosoudní řešení sporů v oblasti platebního styku a elektronických platebních prostředků. Arbitr vykonává svou funkci nezávisle a nestranně. Důležitým prvkem činnosti finančního arbitra je jeho otevřenost vůči veřejnosti a s tím související preventivní činnost spočívající v odstraňování překážek a nápravě přetrvávajích nedostatků.

„Funkci předsedy Finanční akademie jsem přijal s velikým potěšením, avšak i s velikou pokorou. Tato pokora pramení z toho, že se jedná o předsednictví v soutěži, kde jednotlivé produkty hodnotí odborníci z dané problematiky a tudíž výsledky v soutěži jsou skutečně fundované,“ říká František Klufa a dodává: „Mou snahou je podporovat vše, co může mít jednoznačný preventivní dopad ve prospěch ochrany spotřebitele na našem finančním trhu. Chci se proto podílet i na různých projektech zvyšování finanční gramotnosti a vzdělávání. Věřím, že k realizaci těchto cílů dopomůže i partnerství v soutěži Zlatá koruna.“

Dr. Ing. František Klufa se narodil 7.11.1969 v Českých Budějovicích. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze (1992), dále studoval na Institut für Landtechnik Bonn (1995). Od roku 1995 pracoval v bankovnictví, mj. v ČSOB, Prager Handelsbank Frankfurt am Main, Schweizerische Bankgesellschaft Zurüch. V letech 2000 – 2003 byl regionálním ředitelem eBanky pro Jižní Čechy, v letech 2004 – 2007 ředitelem jihočeské oblastní pobočky Živnostenské banky. Funkci finančního arbitra zastává od 2. ledna 2008. Je ženatý a má dvě děti. K hlavním zájmům patří golf, tenis, hokej, lyžování, četba. Hovoří německy, anglicky, rusky.

Finanční akademie má statut nezávislé poroty, která na základě odborných kritérií hodnotí a vyhlašuje nejlepší finanční produkty roku na českém trhu. Produkty jsou rozděleny do 15 samostatných kategorií a každá kategorie se hodnotí zvlášť. V každé se také samostatně udílejí ceny. Finanční akademie kromě toho také každoročně vyhlašuje „Novinku roku“. Toto ocenění mohou získat produkty, které inovativním způsobem posouvají úroveň nabídky a přinášejí na trh nové podněty.

V letošním 6. ročníku soutěže Zlatá koruna bude více než stočlenná Finanční akademie, složená z ekonomů, ekonomických redaktorů a zástupců akademické sféry, významným způsobem posílena o nové členy.

„Našim cílem je vytvořit z Finanční akademie co nejreprezenta­tivnější fórum odborníků. Protože v našem záběru jsou všechny produkty z celé produktové škály na trhu, jde nám o to, abychom získali větší zastoupení skutečně fundovaných odborníků pro jednotlivé segmenty trhu. Myslím, že dobrou cestou je úzká spolupráce se všemi profesními asociacemi a sdruženími, od nichž vzešla řada podnětů, jak Finanční akademii vhodně doplnit, posílit její odborný kredit a zaručit větší objektivitu hodnocení. Máme již první nová jména, která reprezentují významné osobnosti na finančním trhu a jistě přispějí k ještě větší prestiži Zlaté koruny,“ říká Pavel Doležal, ředitel soutěže.