Hlavní navigace

Nový projekt pomůže ČSSZ s konkurzním řízením v rámci EU

„Posílení kapacity České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v oblasti konkurzního řízení v mezinárodním prostředí“ je název twinningového projektu EU, který v těchto dnech začal v ČSSZ. Cílem projektu je vytvoření základních podmínek pro spolupráci mezi konkrétními subjekty členských států, dále zlepšit a posílit kapacitu ČSSZ a jejích nástrojů pro zvýšení účinnosti konkurzního řízení, resp. úpadkového řízení. Na projektu se podílejí dvě partnerské instituce – za Českou republiku Česká správa sociálního zabezpečení, za Švédské království pak Švédská daňová správa.

Sdílet

Při výběru pojistného je ČSSZ, jako správce pohledávek státu, povinna využívat konkurzní postupy také jako jeden z možných právních nástrojů k uspokojení pohledávek na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Konkurzní řízení, resp. úpadkové řízení subjektů sídlících nebo žijících na území jiného státu, je společným problémem pro všechny členské státy EU. Proto při úspěšném ukončení projektu budou mít další členské státy prospěch z lepší spolupráce nejen s ČSSZ, ale především ze vzájemné komunikace a součinnosti při řešení problémů v dané oblasti.

Výsledkem projektu by mělo být vytvoření základního rámce spolupráce mezi odpovědnými institucemi členských států EU tak, aby byly schopny aplikovat příslušná nařízení ES a koordinovat aktivity při těchto řízeních v rámci EU. Náklady na twinningový projekt počítají s 200 tisíci EUR, projekt by měl skončit za osm měsíců.

V rámci projektu bude zpracována nejen metodika týkající se konkurzního řízení, resp. úpadkového řízení s mezinárodním prvkem, a to na základě analýzy rizik v souvislosti s aplikací úpadkových řízení. Budou proškoleni specialisté na úpadkové, resp. insolvenční řízení z pracovišť ČSSZ. Dojde také k výměně mezinárodních zkušeností na konferenci konané v dubnu 2009 v Praze. Doporučení z tohoto projektu budou poskytnuta ostatním institucím členských států.

Realizací projektu pokračuje ČSSZ v roce 2009 v aktivním zapojení do programů EU, které jsou zaměřeny na modernizaci administrativních procesů, na proškolení specialistů ČSSZ při provádění koordinačních nařízení a na aplikaci komunitárního práva EU.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).