Hlavní navigace

Nový předseda a člen Dozorčí rady ČMHB

Praha, 18. srpna 2003 - Dozorčí rada Českomoravské hypoteční banky na svém zasedání v minulém týdnu přijala rezignaci pana Carla Rosseye na členství v orgánu a současně zvolila svým předsedou pana Philippa Moreelse, člena představenstva a vrchního ředitele ČSOB. Novým členem dozorčí rady se také stal Ing. Martin Buchar, ředitel distribuce ČSOB.

Doba čtení: 1 minuta

Philippe Moreels (*1959) – předseda Dozorčí rady ČMHB, a.s.

Philippe Moreels je absolventem Solvey Business School na Svobodné univerzitě v Bruselu. Začal pracovat jako analytik a později jako vnitřní auditor v Unilever Group. Poté působil v různých řídích funkcích ve Standard Chartered Bank a Westdeutsche Landesbank. Od roku 1993 do příchodu do ČSOB pracoval v Tatrabance na Slovensku nejprve jako operační ředitel a od roku 1998 byl členem jejího představenstva. Od března 2002 je členem představenstva a vrchním ředitelem ČSOB. Pan Moreels vykonává i funkci předsedy Dozorčí rady ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., na Slovensku.

Ing. Martin Buchar (*1970) – člen Dozorčí rady ČMHB, a.s.

Ing. Martin Buchar po absolvování studia na Vysoké škole chemicko-technologické studoval dva roky management na Univerzitě v Oxfordu. V průběhu studia ve Velké Británii pracoval pro J. P. Morgan. Po návratu do Prahy byl zaměstnán u A. T. Kearney a poté v Citibank v oblasti plánování a korporátní klientely. Následně se vrátil na seniorskou pozici do A. T. Kearney. Od července 2003 je ředitelem distribuce ČSOB. Není členem orgánů jiných společností.