Hlavní navigace

Novinka v nabídce zaměstnaneckých výhod – Životní pojištění MANAŽER

Praha (1. října 2003) – Česká pojišťovna přináší firmám nový motivační nástroj pro klíčové pracovníky - Životní pojištění MANAŽER. Je určeno pro zaměstnance ve významných pozicích, ale jeho majitelem je po celou dobu trvání smlouvy firma, která má ke smlouvě dispoziční právo. Pro firmy představuje výhodnější formu odměňování, než je zvyšování mzdy, a navíc přispívá ke stabilizaci pracovníků. Že se Česká pojišťovna vydala správnou cestou, dokazují i závěry kvalitativního výzkumu STEM mezi zaměstnavateli.

Sdílet

Životní pojištění MANAŽER sjednává pro vybrané pracovníky zaměstnavatel, který jej také plně hradí. Jedná se o vztah, ve kterém je pojistníkem (tedy majitelem pojištění) firma a pojištěným je vybraný pracovník. Pojištění se sjednává na dobu 3, 4 nebo 5 let, což je obvyklé trvání manažerských smluv. Pojištění stabilizuje klíčové pracovníky, protože naspořené prostředky jsou jim vyplaceny až po skončení pojištění, říká Ing. Ivo Foltýn, náměstek pro Životní pojištění České pojišťovny. Kromě pravidelné pevné měsíční částky může zaměstnavatel přispívat i mimořádnými příspěvky. Zaměstnavatel ani zaměstnanec neplatí z pojistného zdravotní ani sociální pojištění.

Pojištěný pracovník získává s MANAŽEREM k běžnému platu navíc pojištění a spoření v jednom. Základní pojištění je pro dožití nebo smrt, individuálně je možné si nakombinovat pojištění pro případ nemoci, úrazu a trvalé invalidity a pracovní neschopnosti. Peníze vložené do pojištění mají zaručené zhodnocení dané technickou úrokovou mírou a připisovanými podíly na výnosech.

Ač je pojistníkem firma, je to právě pojištěný pracovník, kdo získá pojistné plnění při dožití konce smlouvy. Pracovník zároveň určuje oprávněnou osobu, která by obdržela pojistné plnění v případě jeho smrti. Firma ale jako majitel pojištění rozhodne, jak naloží s pojištěním v případě předčasného odchodu pracovníka z firmy, říká Ivo Foltýn a doplňuje: Firma jej může předčasně ukončit a nechat si vyplatit tzv. odbytné nebo může pojištění převést na pracovníka spolu se všemi právy a povinnostmi.

Česká pojišťovna, která dlouhodobě spolupracuje s celou řadou významných firem v poskytování životního pojištění jako zaměstnaneckého benefitu, vycházela při konstrukci Životního pojištění MANAŽER z dobré znalosti jejich požadavků na různé typy zaměstnaneckých benefitů. Důležitými aspekty pro firmy jsou ty, že pro různé pracovní funkce jsou motivující různé úrovně benefitů a že správně nastavené manažerské pojištění představuje významný stabilizační faktor klíčových pracovníků a odradí je od odchodu ke konkurenci, doplňuje Ivo Foltýn.

Výzkum STEM z letošního srpna ukázal, že pro firmy, které volí diferencovaný přístup k poskytování zaměstnaneckých výhod, je v 65 % rozhodujícím kriteriem pracovní pozice. Pokud se firmy chystají zavést nové zaměstnanecké výhody, zhruba ve dvou třetinách případů jde o penzijní nebo životní pojištění.

Nejrozšířenějším typem benefitu je penzijní připojištění – každá druhá firma ho poskytuje nebo alespoň plánuje jeho zavedení. Podíl firem, které poskytují nebo zamýšlejí podporovat soukromé životní pojištění, se pohybuje v rozmezí 14 – 22 % podle typu pojistného programu. Zavádění programů soukromého životního pojištění, které firmy nejčastěji plánují zavést v příštím roce, má vedle snahy stabilizovat a motivovat zaměstnance dva další motivy – zvýšení sociálních jistot zaměstnanců a využití daňových úlev.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).