Hlavní navigace

Novela zákona o daních z příjmů prošla poslaneckou sněmovnou

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o daních z příjmů.

Sdílet

Tato novela znamená významný posun ve zjednodušení zákona a zahrnuje v sobě mnoho pozitivních kroků ve zdaňování příjmů s výraznějším akcentem na zdaňování příjmů fyzických osob. Snížení daňového zatížení u této skupiny je dosaženo:

  • snížením sazby daně v prvním daňovém pásmu z 15 na 12 % a ve druhém pásmu z 20 na 19 %,
  • rozšířením prvního pásma daňové sazby ze 109 200 Kč na 121 200 Kč,
  • nahrazením nezdanitelné části základu daně slevami na dani, což by mělo vést k vyšší daňové spravedlnosti.

Schválené úpravy by měly motivovat poplatníky k přijetí méně placené práce, sníží náklady práce, příznivě budou ovlivňovat snížení nezaměstnanosti, omezí past chudoby a samozřejmě budou znamenat větší daňovou spravedlnost.

U podnikajících fyzických osob dochází ke zjednodušení úpravy zdaňování příjmů, a to zejména formou zvýšení již osvědčených výdajových paušálů pro vybrané skupiny poplatníků. Zvýšením výdajových paušálů se výrazně zjednoduší daňová administrativa ve srovnání s uplatňováním výdajů ve skutečné vynaložené výši, neboť poplatníci uplatňující tento paušál jsou povinni vést pouze evidenci příjmů a pohledávek vzniklých v souvislosti s jejich činností.

Po zvýšení výdajových paušálů se očekává, že počet poplatníků, kteří jej budou využívat, se zvýší zhruba o 70 % oproti současnému stavu (z 260 tis. na 445 tis.).

K podpoře mobility pracovních sil směřují dvě úpravy, a to

  • možnost snížit základ daně o náklady zaměstnavatele vynaložené za účelem přepravy svých zaměstnanců do místa výkonu práce dopravními prostředky, které mají charakter hromadných dopravních prostředků,
  • možnost posoudit jako výdaje na zajištění, dosažení a udržení příjmů úhrady zaměstnavatele–fyzické i právnické osoby za zaměstnance i výdaje vynaložené v souvislosti s jejich přechodným ubytováním v hromadných ubytovacích zařízeních maximálně však ve výši 3 500 Kč za jednoho zaměstnance za měsíc.

Mezi další důležité úpravy pro poplatníky fyzické osoby patří například:

  • zrušení osvobození úrokových příjmů z hypotéčních zástavních listů
  • návrh počítá s daňovou podporou pořízení registračních pokladen či jejich technického zhodnocení

Mezi úpravy u právnických osob patří například rozšíření možnosti požádat o závazné posouzení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).