Hlavní navigace

Novela loterijního zákona schválena vládou

Vláda včera v souladu se svým Programovým prohlášením schválila novelu loterijního zákona a předala ji k projednání Parlamentu. "Novela přináší výrazné posílení transparentnosti tohoto speciálního sektoru. Stát také získá nástroje pro zajištění lepší bezpečnosti a vyloučení nežádoucích živlů z podnikání v oblasti sázkových her," shrnuje smysl zákona náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Sdílet

Novelou by se měla Poslanecká sněmovna zabývat již v srpnu. Věříme, že nová pravidla by mohla platit už od počátku příštího roku, dodává Tomáš Prouza.

Základní úpravy loterijního zákona je možno shrnout takto:

Posílení transparentnosti

Provozovatelé budou muset zveřejňovat finanční výsledky her, seznam svých akcionářů včetně jejich podílů a informace o odvodu peněz na veřejně prospěšné účely včetně odvedených částek, způsobu využití a případných vazeb mezi provozovatelem loterie a příjemcem peněz. Tyto informace budou zveřejňovány jak v Obchodním věstníku, tak i na internetu. V případě, že byly peníze odvedeny obci, musí o jejich konkrétním využití informovat také obec. Ministerstvo financí jednou za rok zveřejní souhrnnou informaci o celém sektoru včetně informací o odvodech peněz jednotlivými provozovateli. Nová pravidla tak umožní výrazně lepší kontrolu ze strany veřejnosti.

Odvody peněz na veřejně prospěšné účely

Zákon lépe definuje povinnost provozovatelů odvádět peníze na veřejně prospěšné účely. Zakazuje peníze odvádět nadacím, které jsou založeny přímo provozovateli nebo jejich akcionáři a stanovuje povinnost zveřejňovat informace o odvodech včetně výše odvodu, konkrétního účelu použití peněz a osobních či majetkových vazbách mezi provozovatelem loterie a příjemcem peněz.

Nová bezpečnostní pravidla

Při žádosti o povolení bude MF spolupracovat s Ministerstvem vnitra, které prověří žadatele z hlediska bezpečnosti státu a legalizace výnosů z trestné činnosti.

Ministerstvo financí bude také posuzovat původ kapitálu použitého pro financování provozu loterie a další důležité faktory určující vhodnost udělení povolení podobně jako se posuzuje vhodnost žadatelů o povolení například ve finančním sektoru. Základní kapitál bude muset být splacen výhradně v penězích a nebude možno splácet jej pomocí půjček.

Vedle splnění řady nových požadavků před udělením povolení budou provozovatelé muset prokazovat také jejich průběžné plnění. Každý rok budou například muset prokazovat bezúhonnost členů statutárních orgánů nebo plnění finančních závazků vůči státu.

Posílení role obcí

Obce mohou podle stávající legislativy vyhláškou omezit provozování výherních hracích přístrojů pouze na určitá místa v obci či je úplně zakázat. Novela loterijního zákona umožní obcím vyhláškou omezit také provoz kasin a Ministerstvo financí nebude moci povolit provozování kasina na místě, kde bude vyhláškou zakázáno.

Snižování administrativy

Zákon ruší některé administrativní úkony, například povolování jednotlivých provozoven pro sběr kursových sázek. Nově bude pouze stačit, pokud provozovatel zřízení nové sběrny pouze ohlásí. Snížení administrativy a jednodušší vytváření zpráv o sektoru loterií přinese také vykazování informací v jednotném formátu. Nově bude možné žádat o povolení k provozu výherního hracího přístroje na 12 měsíců kdykoliv v průběhu roku, nikoliv pouze na „kalendářní rok“, což pomůže rozložit administrativu povolujících orgánů.

Další technické úpravy

Zákon upravuje některé další technické záležitosti. Stanoví například povinnost provozovatelům kurzových sázek kurzy určovat centrálně pro všechny své sběrny a o všech změnách kurzů vést písemné záznamy.

Podrobněji se definují pojmy „herna“ a „kasino“ a stanovuje se, že více než tři výherní hrací přístroje je možno provozovat pouze v hernách, nikoliv například v restauracích. Označení „kasino“ budou moci používat pouze držitelé povolení pro provoz kasina.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).