Hlavní navigace

Nové výzvy v Regionálních operačních programech výrazně zvýšily aktivitu na dotačním trhu

[Tisková zpráva] EU Point index, který pravidelně sestavuje KB EU Point s cílem monitorovat aktivitu na dotačním trhu v České republice, byl v říjnu opět nadprůměrný.

Růst dotační aktivity způsobily především nově otevřené výzvy ve výzkumu a v regionálních operačních programech. Rovněž KB EU Point zaznamenal zvýšený zájem klientů o konzultace se specialisty Komerční banky.

Říjnový EU Point index: 120 bodů

V říjnu byla aktivita účastníků na dotačním poli opět vyšší, než je dlouhodobě obvyklé. Největší vliv na hodnotu indexu mělo přijímání žádostí do třech oblastí OP Výzkum a Vývoj pro Inovace. V říjnu bylo možné podávat žádosti na Regionální či Evropská centra excelence a Infrastrukturu pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem. Žadatelům bylo k dispozici 38 miliard Kč, což je zhruba 70 % alokace tohoto operačního programu pro rozpočtové období 2007–2014.

V říjnu bylo rovněž vyhlášeno několik výzev v Regionálních operačních programech. Například ve Středočeském kraji bylo nově otevřeno šest výzev s celkovou alokací přes 1,1 mld. Kč. Zájemci o dotace mohou žádat o financování projektů především v oblasti rozvoje měst a venkova (mateřské, základní a střední školy, školní jídelny, sportoviště, volnočasové aktivity), dopravy (silnice II. a III. třídy) a cestovního ruchu (cyklostezky). V ROP Severovýchod byly nově otevřeny výzvy cestovního ruchu v celkové výši 1,7 mld. Kč, v ROP Severozápad pak výzvy k podpoře drážní dopravy a projektů rozvoje měst v celkové částce 2,7 mld. Kč.  

Připravuje se vyhlášení výzev pro podnikatele

Podnikatelé by měli sledovat otevírání dalších výzev v Operačním programu Podnikání a inovace. Na začátku příštího roku bude k dispozici dalších 16,7 mld. Kč prakticky ve všech dílčích programech, nejvíce pak v Inovacích, Potenciálu a Eko-Energiích.

graf-kb-TZ

KB EU Point poskytuje klientům KB pomoc při realizaci dotovaného projektu. Bankovní poradce zdarma zajistí vyhledání vhodné dotace pro projektový záměr a regionální EU Point specialista poskytne detailní konzultaci. Žádosti o dotace a kompletní administrativu projektu pak zpracovávají specializované firmy s prověřenými zkušenostmi a odborností, přičemž výběr konkrétní firmy je vždy v rukou klienta. Bankéři rovněž doporučují optimální financování projektu, které vyhovuje dotačním podmínkám. Více informací získáte od bankovního poradce nebo na stránkách www.eupoint.cz.