Hlavní navigace

Nové veřejné zakázky Ministerstva financí urychlí obnovu krajiny poškozené uhelnou těžbou

Ministerstvo financí, do jehož gesce přešla po 1.1.2006 agenda řešení ekologických škod bývalého Fondu národního majetku České republiky, v letošním roce podstatně posílí zadávání veřejných zakázek s cílem zahlazovat poškození krajiny v oblastech s dřívější intenzivní uhelnou těžbou.

Sdílet

Drtivá většina těchto prací bude realizována v rámci ekologických projektů schvalovaných meziresortními komisemi, jež byly ustaveny vládou k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje a ke zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu.

V Ústeckém a Karlovarském kraji bývalý FNM ČR v roce 2005 vyhlásil 18 jednotlivých zakázek souvisejících s projekty revitalizace krajiny po uhelné těžbě, v celkovém objemu 71 mil. Kč. Z toho šest velkých veřejných zakázek, probíhajících na několika lokalitách severozápadních Čech, v současné době již vstoupilo do realizační fáze a započaly konkrétní práce v terénu. V letošním roce Ministerstvo financí vyhlásí pro oblast Ústeckého a Karlovarského kraje dalších 26 veřejných zakázek, v předpokládaném finančním objemu více než 2 mld. Kč. Typicky půjde o velkokapacitní zemní práce, včetně úprav řady starých těžebních hald, jam a dolů, tvorby umělých nádrží, likvidace starých těžebních instalací a obnovy infrastruktury a vegetačního pokryvu v oblastech zdevastovaných dřívější těžbou hnědého uhlí.

V Moravskoslezském kraji v loňském roce realizoval FNM ČR 5 ekologických zakázek v celkovém objemu 3 mil. Kč. V letošním roce zde Ministerstvo financí hodlá zadat 23 veřejných zakázek v celkové předpokládané výši 1,8 mld. Kč, v jejichž rámci budou realizovány, mimo projektů revitalizace krajiny po uhelné těžbě, i projekty související s regenerací starých průmyslových komplexů (brownfields).

Nakonec v kladenském regionu, kde v loňském roce FNM ČR vyhlásil jednu ekologickou zakázku na sanaci starého nebezpečného uhelného odvalu, vyhlásí letos Ministerstvo financí nejméně jeden další analogický projekt v předpokládané hodnotě 0,6 mld. Kč.

Celkový finanční objem veřejných ekologických zakázek, které Ministerstvo financí v letošním roce vyhlásí ve všech třech ekologicky postižených oblastech, převýší 4,55 mld. Kč a bude uvolňován postupně v průběhu následujících několika let, kdy budou jednotlivé práce realizovány. Kompletní seznam a předpokládaná doba vyhlášení veřejných ekologických zakázek souvisejících s revitalizací krajů a plánovaných na letošní rok lze najít na webových stránckách Ministerstva financí (http://www.mfcr.cz). Další podrobnosti, zejména technické a finanční údaje pro uchazeče o konkrétní zakázky, budou zveřejňovány postupně v zákonných lhůtách na Centrální adrese.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).