Hlavní navigace

Nové programy Ministerstva průmyslu a obchodu způsobily skokový růst konzultací v KB EU Point

EU Point Index, který stanovuje aktivitu na českém dotačním trhu, se v dubnu výrazně zvýšil na 163 body. Nová hodnota Indexu nabízí řadu příležitostí pro podnikatele a municipality k získání finančních zdrojů pro realizaci jejich projektů.

Sdílet

Významný růst hodnoty EU Point Indexu na 163 body umožnilo otevření nových dotačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu a také vysoký počet schválených žádostí v Operačním programu Životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí schválilo téměř tisícovku žádostí v oblastech Optimalizace vodního režimu krajiny (odbahnění a revitalizace rybníků, nádrží a potoků) a Zkvalitnění nakládání s odpady (rekultivace skládek a sběrné dvory).

Ministerstvo průmyslu a obchodu zároveň otevřelo dva programy, které jsou zajímavé pro širokou podnikatelskou veřejnost: programy Rozvoj a Inovace – inovační projekt. Alokace na oba programy činí celkem 6 mld. Kč. Otevření těchto programů se projevilo zvýšeným zájmem o konzultace s odborníky KB EU Point Komerční banky. Jen v dubnu bylo konzultováno o polovinu více projektů než ve stejném období loňského roku.

V následujícím období lze očekávat další pokračování zvýšené dotační aktivity. „Pokračuje přijímání registračních žádostí do programů Rozvoj a Inovace – projekt v Operačním programu Podnikání a inovace, navíc se budou přijímat žádosti na obnovitelné zdroje energií v Operačním programu Životní prostředí. Od srpna bude otevřena výzva na evropská centra excelence v OP Výzkum a vývoj pro inovace, kde bude mimořádně vysoká alokace ve výši 17 mld. Kč,“ uvedl Jan Hanuš, vedoucí Municipalit a Programů veřejné podpory, specializovaného pracoviště Komerční banky pro oblast dotačních aktivit.

KB EU Point poskytuje klientům KB pomoc při realizaci dotovaného projektu. Bankovní poradce zdarma vyhledá vhodnou dotaci pro projektový záměr a regionální EU Point specialista poskytne detailní konzultaci. Žádosti o dotace a kompletní administrativu projektu pak zpracovávají specializované firmy s prověřenými zkušenostmi a odborností, výběr konkrétní firmy je vždy v rukou klienta. Bankéři rovněž doporučují optimální financování projektu, které vyhovuje dotačním podmínkám. Více informací získáte od bankovního poradce nebo na stránkách www.eupoint.cz.

Metodika výpočtu KB EU Point Index

EU Point Index agreguje data z celého trhu do jednoho, jednoduše interpretovatelného ukazatele. Odhalí veřejnosti celkový trend vývoje aktivity v základních oblastech dotačního trhu v porovnání s dlouhodobým průměrem. Hodnota EU Point Index je upravena tak, aby dlouhodobý průměr odpovídal číslu 100. Aktuální hodnota reprezentuje zvýšení (či snížení) dotační aktivity oproti dlouhodobému průměru.

Do hodnoty ukazatele vstupuje 8 dílčích údajů:

 – Počet a objem otevřených výzev (30% vliv) – započítány jsou všechny výzvy, které jsou v daném měsíci otevřeny, včetně výzev, které platí pro celé programovací období. Počet i výše alokace reprezentují aktivitu vyhlašovatelů dotací, neboli „co udělali pro úspěšnou distribuci EU fondů“

– Počet a objem podaných žádostí (25% vliv) – žádosti reprezentují aktivitu žadatelů. Hodnoty jsou závislé na aktuálních dotačních možnostech. Ve vysokém počtu žádostí je zohledněna také atraktivita dotačních programů, neboli „jak vyhlášené dotace vychází vstříc potřebám žadatelů“

– Počet a objem schválených projektů (30% vliv) – tyto hodnoty jsou závislé na v minulosti vyhlášených výzvách a předložených projektech. Mají reprezentovat aktivitu řídících orgánů, které vždy nakonec dotace schvalují. V průběhu roku 2008 měl počet i výše schválených dotací rostoucí charakter, předpokládáme, že tomu tak bude i v letošním roce.

- Počet konzultací KB EU Point a počet dotazů na bezplatnou linku 800 900 930 (15% vliv) – zohledňuje aktivitu klientů Komerční banky a to, jak využívají služeb KB EU Point.

Do výpočtu EU Point Indexu není zahrnutý OP Doprava, protože není primárně určen pro běžné žadatele o dotace (příjemci jsou předem definovaní podle stavebních záměrů státu).

Vzhledem k faktu, že jde o různé ukazatele s různými jednotkami a velikostmi, porovnáváme vždy změnu aktuální hodnoty oproti dlouhodobému průměru. Zvlášť je hodnocena průměrná výše otevřených výzev v minulosti a aktuální hodnota je porovnána s tímto průměrem. Aktuální hodnota se dále započte do průměru v budoucích obdobích. Při porovnávání mezi ukazateli byly stanoveny váhy podle toho, jak jsou jednotlivé ukazatele významné.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).