Nové hypoteční zástavní listy České spořitelny

Česká spořitelna vydává 6. prosince 2007 novou emisi hypotečních zástavních listů.

Česká spořitelna vydává 6. prosince 2007 novou emisi hypotečních zástavních listů (HZL) v rámci dluhopisového programu s následujícími parametry:

Emitent: Česká spořitelna, a.s.

Celkový objem: 3 000 000 000 Kč

Jmenovitá hodnota: 100 000 Kč

Úroková sazba: pohyblivá, splatná měsíčně zpětně

Emisní kurz: 100% jmenovité hodnoty HZL

Splatnost: 6.12.2022

Administrátor: Česká spořitelna

Kotace: oficiální volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.

ISIN: CZ0002001613

HZL nejsou určeny k prodeji drobným investorům v pobočkách České spořitelny.

Základní prospekt dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 75 mld. Kč, s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise v rámci programu maximálně 30 let, obsahující společné emisní podmínky všech dluhopisů vydávaných v jeho rámci, byl uveřejněn na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz.

Emisní dodatek HZL, obsahující doplněk dluhopisového programu a další informace ohledně emise HZL je k dispozici na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz.

Celková jmenovitá hodnota nesplacených HZL vydaných Českou spořitelnou k 5.12.2007 činí více než 41,6 mld. Kč.