Hlavní navigace

Nové fondy v nabídce ABN AMRO na Slovensku

Úrad pre finančný trh udělil 21. září 2005 společnosti ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. povolení k prodeji a distribuci 6ti nových fondů na území Slovenské republiky.

Sdílet

V České republice má investor možnost tyto fondy nakoupit od 29.června 2005. Kromě fondů, které se orientují na severské kapitálové trhy a umožňují investorům nově zainventovat ve švédských a dánských korunách, se nabídka rozšířila o tři dluhopisové fondy denominované v euru. Rodina fondů ABN AMRO s oprávněním pro distribuci na Slovensku se tak rozrůstá na 65 fondů.

Akciové :

Denmark Fund ( Dánský fond)

Fond investuje do převoditelných cenných papírů společností se sídlem v Dánsku, nebo do společností, které v Dánsku nesídlí, ale převážnou část svých přijmů získávají v Dánsku. Investice jsou rozděleny mezi různá průmyslová odvětví. Referenční měnou tohoto fondu je DKK (dánská koruna).

Nordic Fund (Fond severských zemí)

Fond usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do převoditelných cenných papírů společností, které mají sídla v severských zemích – Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku, nebo do společností, které nemají sídlo v těchto zemích, ale podstatnou část svých příjmů a zisků z nich čerpají. Investice jsou rozděleny do různých průmyslových odvětví. Tento fond je denominován v SEK (švédská koruna).

Dluhopisové:

Denmark Bond Fund (Dánský dluhopisový fond)

Tento fond investuje do převoditelných dlužných cenných papírů označených v dánských korunách. Převážně bude investovat do dánských státních dluhopisů a hypotéčních zástavních listů. Na základě ekonomické analýzy se určují vyhlídky pro krátkodobé a dlouhodobé úrokové sazby. Předpovědi pro dánské úrokové sazby se zakládají na výpočtech rozložení mezi Dánsko a Německo (Euroland).

Absolute Return Bond Fund – Euro – (Euro dluhopisový fond absolutního výnosu)

Cílem fondu je poskytnout pozitivní absolutní výnos vyjádřený v Euro a to prostřednictvím investic do převoditelných dluhopisů v různých měnách. Rozvržení aktiv se aktivně řídit tak, aby bylo riziko rozloženo na různé třídy aktiv, různé emitenty a typy investic. Investice mohou kromě jiného zahrnovat dluhopisové investice z oblasti hypoték.

Global Bond Fund Alrenta (Světový dluhopisový fond Alrenta)

Fond usiluje o zajištění příjmu z úroků a zhodnocení kapitálu pomocí investic do převoditelných dlužných cenných papírů označených v různých měnách. Fond se snaží získat nejvyšší možný výnos v Euro pomocí kombinace příjmů z úroků, kapitálového zisku a zhodnocení měny.

Prefered Securities Fund (Fond prioritních cenných papírů)

Fond investuje do prioritních akcií obchodovaných na trzích cenných papírů po celém světě. Fond používá styl orientovaný na hodnotu se zaměřením na výběr kvalitních prioritních cenných papírů. Fond investuje do velkého počtu různých průmyslových odvětví a emitentů. Fond je diverzifikován tak, aby portfolio investic bylo chráněno před nepříznivými ekonomickými událostmi. V dluhopisových instrumentech a hotovosti může fond držet maximálně 30% čisté hodnoty svých aktiv.

Hana Křejpská
ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).