Hlavní navigace

Nové fondy v nabídce ABN AMRO

Společnost ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. včera uvedla na trh čtyři nové fondy. Jedná se o konzervativně zaměřené produkty denominované v EUR.

Sdílet

Euro Credit Bond Fund (Úvěrový dluhopisový fond)

Fond investuje do převoditelných dluhových cenných papírů vydaných v EUR vládními a korporátními jednotkami, orgány místní správy i veřejnými mezinárodními skupinami operujícími po celém světě. Záměrem fondu je zajištění minimálního ratingu portfolia minimálně A-.

Euro Government Bond Fund (Fond vládních dluhopisů)

Cílem fondu je dosažení úrokového výnosu a zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do převoditelných dluhových cenných papírů vydaných v EUR vládními jednotkami, které jsou začleněny v Evropské měnové unii.

2001 Euro Bond Fund

Fond se snaží dosáhnout maximální možné návratnosti v EUR kombinací příjmů z úroků a kapitálového zisku. Fond může používat deriváty pro aktivní řízení doby splatnosti. Maximálně 40% čistého jmění fondu smí být investováno do cenných papírů, které nespadají do kategorie tzv. grandfathered bonds (starších dluhopisů, jejichž výnos je osvobozen od zdanění), a max. 15% smí být v cenných papírech hodnocených neinvestičním stupněm.

2001 Interest Growth Fund EUR

Fond investuje výhradně do krátkodobých převoditelných dluhových cenných papírů nesoucí úrok denominovaných v EUR. Maximálně 40% čistého jmění fondu smí být investováno do cenných papírů, které nespadají do kategorie tzv. grandfathered bonds (starších dluhopisů, jejichž výnos je osvobozen od zdanění).

Společně s výše uvedenými fondy se tak nabídka ABN AMRO rozrůstá na 59 akciových, dluhopisových, smíšených fondů a fondů peněžního trhu. Klientovi tak umožňuje vytvořit portfolio přesně dle jeho požadavků a potřeb.

Kateřina Šťastníková
ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).