Hlavní navigace

Nová úprava novely zákona o dani z nemovitostí

Od počátku letošního roku je v platnosti nová úprava zákona o dani z nemovitostí. Podle ní zůstává nájemce poplatníkem daně z pronajatých pozemků, pokud jde o pozemky spravované Pozemkovým fondem, Správou státních hmotných rezerv nebo Fondem národního majetku a dále v případech, když jsou pozemky v katastru evidovány zjednodušeným způsobem. Ve všech ostatních případech je poplatníkem daně vlastník pozemku.

Sdílet

Jakmile bude zjednodušená evidence pozemků odstraněna, a to zpravidla v důsledku ukončené obnovy katastrálního operátu či pozemkových úprav, stane se poplatníkem daně jejich vlastník.

Nová úprava zákona o dani z nemovitostí vychází z nutnosti propojit evidenci nemovitostí v katastru nemovitostí s vymezením poplatníka daně z pozemků s důrazem na vlastnická práva; poplatníkem daně z pozemků by měl být především vlastník nemovitostí. Takto navržené ustanovení přispívá k přesnějšímu vymezení poplatníka daně a zvyšuje právní jistotu pro poplatníka i správce daně.

Do zdaňovacího období roku 2004 včetně byl nájemce poplatníkem daně u pronajatých pozemků, jejichž původní hranice v terénu neexistují, protože byly sloučeny do pozemků s hranicemi v terénu reálně existujícími. Dikce tohoto ustanovení přinášela právní nejistotu jak pro poplatníky daně, tak pro správce daně, neboť postup katastrálního úřadu při obnově katastrálního operátu se v průběhu let změnil z fyzického vyměření hranic pozemků v terénu na digitalizaci katastrálního operátu, která je prováděna výhradně počítačovou formou. Znění zákona o dani z nemovitostí přijatého v roce 1992 tak neodpovídalo podmínkám současného způsoby obnovy operátu. Katastr nemovitostí již několik let neeviduje nájemce pozemků a bylo proto nutno sladit vymezení osoby poplatníka daně z nemovitostí s evidencí v katastru, tj. přejít v nejširší možné míře na vlastníky.

Z celkového počtu 13.027 katastrál­ních území v České republice obnova katastrálního operátu proběhla přibližně na 30 % území, přičemž z těchto 30% jen část bude mít dopad na změnu daňových přiznání a tedy na poplatníky. Na zbývajících katastrálních územích, kde obnova katastrálního operátu doposud neproběhla, zdaleka ne všechny pozemky jsou evidovány ve zjednodušené evidenci.

Některých částí ČR se tato změna v této fázi nebude týkat téměř vůbec, někde k ní dojde teprve v příštích letech podle toho, jak bude obnova katastrálního operátu pokračovat. Obnova operátu je prováděna postupně podle jednotlivých katastrálních území.

Novela zákona o dani z nemovitostí byla provedena pod č. 669/2004 Sb. a publikována ve Sbírce zákonů 30. prosince 2004.

Více informací naleznete na www.mfcr.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).