Hlavní navigace

Nová právní úprava kapitálového trhu

Od 1. května jsou účinné nové zákony upravující kapitálový trh (zákon o kolektivním investování, o podnikání na kapitálovém trhu, o dluhopisech a tzv. změnový zákon) a 14 nových vyhlášek provádějících tyto zákony, jejichž počet ještě není konečný. Seznam všech právních norem, jejich důvodových zpráv, stanovisek a dalších informací vztahujících se k nové právní úpravě kapitálového trhu bude obsahovat dokument NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA, který bude Komise pro cenné papíry publikovat na svých webových stránkách (www.sec.cz) v sekci Novinky.

Sdílet

Komise vytvořila na svých stránkách dokument s názvem NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA, který bude zařazen v sekci Novinky a který bude pravidelně aktualizován. V dokumentu bude seznam všech právních norem upravující kapitálový trh, důvodových zpráv k vyhláškám, připravované vyhlášky, stanovisek komise k jednotlivým problematickým ustanovením právních norem a dalších informací týkajících se nové právní úpravy kapitálového trhu s odkazy na jednotlivé dokumenty. Dokumenty současně naleznete v sekci Právní předpisy a dále jednotlivých podsekcích Zákony, Vyhlášky, Připravované zákony a vyhlášky, dále v sekci Informace pro profesionály a podsekci Stanoviska a právní názory komise nebo v sekci Ostatní informace a podsekci Další dokumenty. Uvedený dokument uvádí emailovou adresu (lpo@sec.cz), kam je možné zasílat podněty pro zpracování stanovisek, jež budou posléze postupně zpracována.

Komise v současnosti připravuje další právní stanoviska k jednotlivým doposud ne zcela jasným oblastem nové právní úpravy kapitálového trhu a taktéž materiály informativního charakteru jako např. přehledy informačních povinností vyplývající ze zákonů atd. Všechny tyto informace budou průběžně publikovány na webových stránkách komise a rovněž v již zmiňovaném dokumentu NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA.

Vzhledem k velmi krátké době mezi publikací a účinností nových zákonů a vyhlášek bude komise při vynucování plnění povinností z nich vyplývajících postupovat tak, aby bylo především dosaženo případné nápravy, a po přechodné období bude postihovat případná pochybení s přihlédnutím k uvedeným skutečnostem.

Monika Paclíková
tisková mluvčí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).