Hlavní navigace

Nomura ani ČSOB se pravděpodobně nesmí zúčastnit rekordní dražby pohledávky ve výši 40 miliard Kč

(Praha, 23. listopadu 2004) - Nomura, ČSOB ani osoby jim blízké se pravděpodobně nemohou zúčastnit veřejné dražby pohledávky IP banky, a.s. za Československou obchodní bankou, a.s. ve výši necelých 40 miliard Kč. Stejně tak nikdo nesmí dražit za ně. Obě banky však podle informací pátečního a pondělního tisku svou účast nevylučují.

Sdílet

Zákon jasně stanovuje, kdo se může stát účastníkem dražby. Nomura ani ČSOB to pravděpodobně v současné době nejsou, řekl dnes Ing. Přemysl Jirák, člen představenstva Clanroy Sales, a.s., která je dražebníkem této rekordní pohledávky. V bodu 5. dražební vyhlášky vydané Clanroy Sales je totiž uvedeno: Účastníky dražby nesmějí být vedoucí pracovníci úpadce shora uvedeného, ani osoby jim blízké. To platí i pro akcionáře úpadce působící v jeho orgánech nebo vlastnící akcie odpovídající více jak desetině základního jmění úpadce… Podle dostupných informací drží ČSOB v současné době přes 80% akcií IP banky, a.s. Randall Dillard, který v minulosti vždy vystupoval jménem Nomury, je zase podle internetové verze obchodního rejstříku předsedou dozorčí rady a.s. IP banka.

Pohledávka vznikla prodejem podniku IPB, a.s. za 1 Kč ČSOB a její výše je rozdílem mezi kupní cenou a cenou stanovenou auditorem HSBC Investment Bank. Tato pohledávka je sporná a je o ni vedena arbitráž u Mezinárodní obchodní komory (ICC) ve Vídni. Současná tržní cena pohledávky zejména s ohledem na to, že dosud nebyla odsouzena, byla soudním znalcem stanovena na 76 miliónů Kč. To je také minimální cena, za kterou může být pohledávka vydražena.

Dražba se uskuteční 20. prosince 2004 v Národním domě na náměstí Míru v Praze a je veřejně přístupná. Vydražitel získá pouze několik set stran různých dokumentů, které pohledávku dokládají. Před jejím vymožením ovšem bude muset nejdříve vyhrát arbitráž ve Vídni, uvedl Jirák. Podle něj se s ohledem na její specifičnost jedná o jednu z nejpečlivěji připravených dražeb v historii České republiky. Společně s dražebníkem Clanroy Sales na dražbě spolupracuje renomovaná mezinárodní advokátní kancelář a zahraniční banka, kteří budou ověřovat platnost předložených dokumentů. Výsledek dražby bude nad rámec zákonných požadavků navíc úředně osvědčen. Tato dražba je v českých poměrech naprosto ojedinělá zejména výškou nominální hodnoty předmětu dražby. Nic takového tu dosud nikdo nedražil, dodává člen představenstva Clanroy Sales. Minimální cena, za kterou lze tuto rekordní pohledávku v dražbě získat, je 76 miliónů Kč, nejnižší příhoz byl stanoven na 2 milióny Kč a dražební jistota je 8,6 miliónu Kč.

Vzhledem k případným možným dopadům výsledků dražby na státní rozpočet byly k dražbě dopisem ze dne 18. listopadu 2004 přizvány také úřad vlády, Česká konsolidační agentura, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo financí, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo vnitra, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Česká národní banka a z odborné veřejnosti Česká asociace dražebníků.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).