Hlavní navigace

Nestátní neziskové organizace budou mít díky Poštovní spořitelně a NROS snazší cestu k financování projektů

Poštovní spořitelna dnes podepsala s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) smlouvu k Programu překlenovací pomoci pro nestátní neziskové organizace. Ta neziskovkám usnadní cestu k financování svých programů. Současně NROS a Poštovní spořitelna vypracují metodiku hodnocení nestátních neziskových organizací (NNO), která kromě finančních ukazatelů zohlední jejich finanční zdraví a způsob řízení.

Sdílet

Program překlenovací pomoci 3P usnadní neziskovkám cestu k plynulejšímu financování svých programů podporovaných veřejnými rozpočty. Tříletý pilotní program umožní NROS a Poštovní spořitelně navrhnout vhodná kritéria pro hodnocení nestátních neziskových organizací s cílem podpořit jejich přístup k bankovním úvěrům.

Cílem společného Programu je poskytnout návratné nadační příspěvky zavedeným neziskovkám, které by jim umožnily překlenout dlouhá období před reálným vyplacením dotací ze státního rozpočtu či ze strukturálních fondů Evropské unie, vysvětluje Hana Šilhánová, ředitelka NROS. Program 3P může být zahájen také díky podpoře Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, která umožní administraci celého programu, dodává.

V praxi to bude vypadat tak, že Poštovní spořitelna poskytne NROS výhodný úvěr na financování Programu 3P. NROS pak následně z těchto prostředků poskytne návratné nadační příspěvky těm NNO, které o tuto službu požádají a projdou hodnotícím procesem nadace. Při vyhodnocení žádostí NNO o návratné nadační příspěvky budou ověřována vhodná kritéria pro hodnocení schopnosti NNO splácet v budoucnu bankovní úvěry.

Banky v současnosti přistupují k žádostem NNO o financování stejným způsobem, jako by šlo o záměry podnikatelů a firem. Neziskové organizace však fungují odlišným způsobem než komerční subjekty, a to je třeba při hodnocení jejich úvěrových rizik zohlednit. Proto se chceme podílet na realizaci Programu překlenovací pomoci, uvádí Vlasta Dolanská, výkonná ředitelka Poštovní spořitelny.

V České republice existuje na 70 tisíc nestátních neziskových organizací, přičemž 3,5 tisíce z nich aktivně využívají dotační programy. Jde o občanská sdružení, církevní organizace, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy.

Podrobné informace o fungování Programu 3P budou představeny 5. listopadu 2008 spolu s výzvou pro NNO k předkládání žádostí o poskytnutí návratného nadačních příspěvku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).