Hlavní navigace

Nezaměstnanost v červnu 2007 opět poklesla

V červnu 2007 pokračoval pokles nezaměstnanosti. Míra evidované nezaměstnanosti se snížila ve srovnání s předchozím měsícem o 0,1 %, na 6,3 %. Roste zájem zaměstnavatelů o nové pracovníky, nabídka volných pracovních míst je nejvyšší od začátku sledování (123 269 volných míst). Na druhé straně se do evidence úřadů práce hlásily rekordně nízké počty nových uchazečů.

Sdílet

K 30. 6. 2007 evidovaly úřady práce celkem 370 791 osob, což je o 11 808 osob méně než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je celkový počet uchazečů o zaměstnání nižší o 80 315. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání je 346 835 dosažitelných uchazečů o zaměstnání1, což je o 6 769 osob méně než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je počet dosažitelných uchazečů nižší o 76 090 osob.

V průběhu června bylo na úřadech práce nově zaevidováno 38 151 osob. Je to o 34 nově evidovaných uchazečů méně než v předchozím měsíci a o 5 083 méně než v červnu 2006.

Z evidence na úřadech práce v červnu odešlo celkem 49 959 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Je to o 8 559 uchazečů méně než v předchozím měsíci a o 5 211 méně než v červnu 2006. V průběhu června 2007 nastoupilo do nového zaměstnání 30 188 osob, což je o 7 097 osob méně než v předchozím měsíci a o 3 972 osob méně než v červnu minulého roku, 19 771 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nezaměstnaných zaznamenalo 75 úřadů práce – největší pokles byl v okresech Jeseník (o 9,6 %), Rychnov nad Kněžnou (o 7,8 %), Znojmo (o 7,6 %) a Český Krumlov (o 7,5 %), nárůst nezaměstnaných zaznamenaly úřady práce v okresech Plzeň město (o 2,0 %) a Domažlice (o 1,3 %).

Ke konci června registrovaly úřady práce 205 481 žen, což tvoří 55,4 % z celkového počtu nezaměstnaných, a 67 701 osob se zdravotním postižením, což tvoří 18,3 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 30. 6. 2007 bylo registrováno 18 441 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, je to o 2 958 osob méně než v minulém měsíci a o 6 483 osob méně než v červnu 2006. Na celkové nezaměstnanosti se tak podílejí 5,0 % (květen 2007 – 5,6 %, červen 2006 – 5,5 %). 1

Podporu v nezaměstnanosti poskytovaly v červnu 2007 úřady práce 106 525 uchazečům o zaměstnání, tj. 28,7 % všech osob vedených v evidenci (květen 2007 – 28,4 %, červen 2006 – 27,3 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 30. 6. 2007 činila 6,3 % (květen 2007– 6,4 %, červen 2006 – 7,7 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v okresech Praha–západ (1,6 %), Praha–východ (1,9 %), Praha (2,4 %), Mladá Boleslav (2,6 %) a Pelhřimov (2,7 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 32 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (17,4 %), Karviná (15,0 %), Teplice (13,0 %), Ústí n/L (12,1 %), Děčín (11,4 %), Ostrava (11,2 %) a Chomutov (11,1). Míra registrované nezaměstnanosti žen byla 8,0 % a mužů 5,0 %.

Harmonizovaná míra nezaměstnanosti, která je zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání, dosáhla v ČR v květnu 5,6 %. V ostatních zemích EU byla následující: EU27 6,8 %, Belgie 7,1 %, Bulharsko 7,0 %, Dánsko 3,0 %, Německo 6,7 %, Estonsko 5,3 %, Irsko 3,9 %, Řecko 9,1 % (březen), Španělsko 8,1 %, Francie 8,1 %, Itálie 6,4 % (březen), Kypr 3,7 %, Lotyšsko 5,7 %, Litva 4,7 %, Lucembursko 4,5 %, Maďarsko 7,6 %, Malta 6,2 %, Nizozemsko 3,1 %, Rakousko 3,9 %, Polsko 10,3 %, Portugalsko 7,4 %, Rumunsko 7,0 %, Slovinsko 4,8 %, Slovensko 10,7 %, Finsko 8,5 %, Švédsko 6,0 %, Velká Británie 5,4 % (březen), Norsko 2,7 % (duben).

Úřady práce evidovaly k 30. 6. 2007 celkem 123 269 volných pracovních míst. Je to o 3 777 míst více než v předchozím měsíci a o 37 324 míst více než v červnu 2006. Za měsíc červen bylo na úřadech práce nově nahlášeno nebo uvolněno 36 321 pracovních míst a 32 544 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo v současné době připadá v průměru 3,0 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Jeseník (28,3), Děčín (14,2), Karviná (14,1), Bruntál (11,5) a Most (11,3).

K tomuto datu evidovaly ÚP 4 161 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, na jedno volné pracovní místo připadalo 16,3 osob se ZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 23 956 na jedno volné místo připadalo 0,8 uchazečů – absolventů a mladistvých.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Jiří Sezemský
vedoucí oddělení styků s veřejností

1 Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytováno hmotné zabezpečení po dobu mateřské dovolené.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).