Hlavní navigace

Nepojištění řidiči loni způsobili škody za téměř půl miliardy korun

Nejnákladnější jsou škody způsobené na zdraví. Nejčastějšími škůdci mladí řidiči, často pod vlivem alkoholu nebo jedoucí nepřiměřenou rychlostí.

Sdílet

V loňském roce způsobili motoristé vozidly bez povinného ručení 4 895 škodních událostí s celkovou výší škod 469,7 mil. Kč. Podle statistik České kanceláře pojistitelů (ČKP) se v posledních pěti letech výrazně nezvyšují roční počty nepojištěných škod. Naopak podstatně narůstají jejich finanční objemy – od roku 2004 do 2008 se roční objem nepojištěných škod zvýšil o 93 mil. Kč (nárůst o cca 20 %). Největší podíl na tomto nárůstu mají škody na zdraví, které se na finančních objemech nepojištěných škod podílí z 58 procent.

Do kategorie škod na zdraví patří i dvě nejvyšší nepojištěné škody, které se staly v roce 2008, s výší škody 15 a 10 mil. Kč. V obou případech došlo k těžkým zraněním s předpokladem výplaty nároků poškozeným související s následky újmy na zdraví. V roce 2007 dosáhla nejvyšší nepojištěná škoda, také s újmou na zdraví, výše 35 mil. Kč.

Z garančního fondu (GF), ze kterého jsou hrazeny škody způsobené nepojištěnými vozidly, byla za rok 2008 poskytnuta poškozeným pojistná plnění ve výši 301,3 mil. Kč (nárůst oproti roku 2007 o 9 %). Kumulativní objem závazků garančního fondu dosáhl v roce 2008 výše 3,1 mld. Kč (nárůst oproti roku 2007 o 17 %).

Nejzávažnější jsou škody na zdraví s výplatou rent

Z celkového počtu nepojištěných škod připadá 88 % na majetkové „plechové“ škody, přitom jejich finanční objem činí jen 42 %. Průměrná nepojištěná škoda bez škod na zdraví dosahuje částky mezi 30 až 40 tis. Kč. Její meziroční nárůst je cca 5 %.

Naproti tomu z celkového počtu nepojištěných škod připadá jen 12 % na škody na zdraví. Jejich finanční objem však činí 58 %. Průměrné škody na zdraví se pohybují již v řádu statisíců korun. V případě nejzávažnějších škod na zdraví, s rentou vyplácenou poškozenému, je průměrná finanční hodnota jedné škody v řádech milionů korun a také jejich meziroční nárůst je nejvyšší (26% od roku 2002). Ačkoliv nepojištěné škody s rentou tvoří z celkového počtu půl procenta nepojištěných škod, jejich finanční podíl je zcela zásadní – představuje 38% podíl na celkové finanční hodnotě nepojištěných škod.

„U škod na zdraví s rentou je třeba také počítat s dlouhodobostí výplaty renty poškozenému a to často v řádech desítek let. Pro ilustraci – mezi příjemci rent evidujeme i poškozené z dob existence zákonného pojištění, tedy před vznikem garančního fondu ČKP, kteří byli poškozeni při dopravní nehodě před 60 lety,“ dodává Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů a doplňuje: „Škody na zdraví, a zejména pak ty s výplatou rent, jsou pro garanční fond ČKP největší zátěží – dochází k valorizaci ztrát na výdělku, rostou sazby za pečovatelskou službu, průběžně se zvyšuje soudní odškodnění za bolestné a ztížení společenského uplatnění. Roční inflace pro škody na zdraví v povinném ručení se pohybuje na úrovni cca 14 % ročně.“

Vozidla bez povinného ručení zůstávají velkým problémem

„Vozidla bez povinného ručení na českých silnicích jsou stále velkým problémem. I přes pozitivní vývoj na přelomu roku, kdy bylo z registru vozidel vyřazeno nebývalé množství vozidel, nepojištěných vozidel zůstává mnoho,“ říká Jakub Hradec. Podle kvalifikovaných odhadů ČKP je v České republice reálně provozováno 200 – 250 tis. nepojištěných vozidel.

Pokud způsobí škodu nepojištěný řidič, poškozeným všechny jejich oprávněné nároky uhradí ČKP z garančního fondu. ČKP následně vymáhá veškerou uhrazenou škodu na viníkovi i na dalších osobách se vztahem k nepojištěnému vozidlu. Úspěšnost vymáhání náhrady škody v průměru přesahuje 30 %, tzn. cca 70 % nákladů garančního fondu dosud financovali klienti pojišťoven v ceně povinného ručení (v průměru 50 – 200 Kč ročně dle druhu vozidla). Zavedením povinného příspěvku do garančního fondu (od ledna 2009) se situace mění a do garančního fondu přispívají i majitelé vozidel bez povinného ručení. Efekty příspěvku se však budou dostavovat postupně a proto i nadále velkou část financování garančního fondu nesou poctiví plátci povinného ručení, dodává Jakub Hradec z České kanceláře pojistitelů.

Nejrizikovější skupinou jsou mladí muži

Nepojištěné škody jsou doménou především mužů, kteří způsobí 90 % nepojištěných škod. Nejrizikovější skupinou jsou mladí motoristé – 26 % škod je způsobeno řidiči do 23 let, 64 % řidiči do 35 let. Nejvíce nepojištěných nehod vzniká pod vlivem alkoholu a vlivem nepřiměřené rychlosti (30 %). U nejzávažnějších škod s výskytem renty jsou tyto charakteristiky ještě výraznější a jejich podíl je vyšší. V případě škod s výskytem renty je 66 % způsobeno pod vlivem alkoholu. 73 % nejzávažnějších rentových škod je způsobeno řidiči do 35 let. Zvyšuje se i podíl mužů na těchto škodách – 92 % z nich způsobí právě muži.

„Právě mladí řidiči si neuvědomují závažnost svého počínání. Jízda nepojištěným vozem pro ně může mít v případě, že způsobí nehodu, velmi závažné následky. S jejími finančními dopady se mnohdy potýkají celý život,“ říká Jakub Hradec a dodává: „I v případě, že žádnou nehodu nezpůsobí, budou vystaveni pokutám a finančním sankcím. Jednoduše řečeno – nejdražší povinné ručení je to, které nemáte.“

Povinné ručení platí i pro autobazary

Stav „nepojištění“ vozidla vzniká velmi často při změně vlastníka vozidla. Týká se tak těch, kdo si pořizují ojetá vozidla, často v autobazarech. Již tím, že brány autobazaru opustí bez povinného ručení, se dopouští protizákonného jednání. ČKP proto zpracovala DOPORUČENÍ, v nichž nabádá autobazary, aby svým zákazníkům při prodeji vozidla poskytli informace o rizicích a sankcích, která jim hrozí za provozování vozidla bez povinného ručení. ČKP zároveň upozorňuje, že zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, platí i pro autobazary jako takové. V případě vykoupení vozidla autobazarem se na autobazar vztahují, stejně jako na jakéhokoliv jiného vlastníka vozidla, povinnosti vlastníka vozidla ve vztahu k registru vozidel a v souvislosti s povinným ručením. A stejně tak jako každému jinému vlastníku vozidla hrozí za jejich nedodržení zákonné sankce.

Na komunikaci směrem k autobazarům Česká kancelář pojistitelů aktivně spolupracuje s SOS – Sdružením obrany spotřebitelů, Ústředním automotoklubem ČR, ABA – Autoklubem Bohemia Assistance, Sdružením automobilového průmyslu a Svazem dovozců automobilů.

Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů je profesní organizací pojišťoven, které poskytují tzv. povinné ručení. Spravuje garanční fond, z něhož hradí poškozeným škody, jež jim byly způsobeny nepojištěnými vozidly. Kancelář následně tyto škody vymáhá po řidičích a vlastnících nepojištěných vozidel. Řeší rovněž případy, kdy došlo k újmě na zdraví nebo usmrcení osob při nehodě způsobené nezjištěným vozidlem, a zabezpečuje plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona č. 168/1999 Sb., který tuto problematiku upravuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).