Hlavní navigace

Nejvýznamnější události ve vývoji burzy v letech 1992 - 2001

Tisková zpráva burzy č. 79 z 7. srpna 2001

Burza cenných papírů Praha, a.s. v souvislosti s publikováním nepřesných informací týkajících se doby trvání pražské burzy, která byla publikována v deníku České Slovo 4. srpna 2001, přináší podrobnější data o nejdůležitějších událostech burzy v letech 1992 – 2001.

Nejvýznamnější události, které souvisejí s působením pražské burzy jako hlavního organizátora kapitálového trhu v České republice od roku 1992 jsou pro přehlednost seřazeny v tabulce.

Tabulka č. 1097

24. 11. 1992 Vznik Burzy cenných papírů Praha, a.s.
6. 4. 1993 Zahájení obchodování se 7 emisemi cenných papírů
22. 6. 1993 Uvedení 622 emisí akcií z 1. vlny kuponové privatizace na burzovní trh
13. 7. 1993 Uvedení 333 emisí akcií z 1. vlny kuponové privatizace na burzovní trh
5. 4. 1994 Zahájení výpočtu oficiálního burzovního indexu PX 50
1. 3. 1995 Uvedení 674 emisí akcií z 2. vlny kuponové privatizace na burzovní trhy
6. 4. 1995 Zavedení 2 souhrnných indexů PX-GLOB a PXL a 19 oborových indexů
1. 9. 1995 Zavedení nového členění burzovních trhů na hlavní a vedlejší (původně kotovaný trh) a volný trh (původně nekotovaný trh)
15. 3. 1996 Zahájení obchodování v systému KOBOS (průběžné obchodování při proměnlivé ceně) s 5 emisemi akcií a 2 emisemi obligací
1997 Vyřazení 1301 nelikvidní emise akcií z volného trhu burzy
5. 1. 1998 Převedení 35 společností z hlavního trhu na vedlejší trh z důvodu nesplnění stanovené výše likvidity na centrálním trhu
25. 5. 1998 Zahájení obchodování v systému SPAD (Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů)
4. 1. 1999 Zavedení nového, kontinuálně propočítávaného indexu PX-D
Zahájení kontinuálního výpočtu PX 50
20. 9. 1999 Vyřazení 75 emisí akcií z volného trhu
2. 5. 2000 Zahájení realizace projektu Jednotné knihy objednávek (JKO)
14. 6. 2001 Přijetí burzy za přidruženého člena Federace evropských burz (FESE)


Anna Kovaříková
tisková mluvčí burzy