Hlavní navigace

Na protiprávní jednání podá SOS žalobu

Jednotlivec bývá často zcela bezmocný vůči protiprávnímu jednání prodávajícího. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky bude proto v případě, že mimosoudní řešení sporu není možné, podávat na takové podnikatele žalobu.

Sdílet

Poradny Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) v loňském roce reagovaly na více než 9000 dotazů a stížností spotřebitelů. Je zřejmé, že přestože české zákony zaručují kupujícím řadu práv, tato práva jsou často podnikateli porušována. Jednotlivý spotřebitel pak často bývá proti tomuto jednání bezmocný. Pro zlepšení situace byla přijata novela Zákona o ochraně spotřebitele, která od roku 2003 umožňuje spotřebitelským organizacím podat návrh na zahájení řízení u soudu (žalobu) o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů a být účastníkem takového řízení. SOS chce prostřednictvím tohoto ustanovení přispět k účinnější ochraně spotřebitelských práv.

Aby naše sdružení mohlo toto právo v praxi využít, neobejde se bez spolupráce spotřebitelů. Jestliže spotřebitel zjistí, že podnikatel svým protiprávním jednáním neoprávněně zasahuje do jeho spotřebitelských práv, měl by o tom dostatečně podrobným způsobem informovat naše Sdružení obrany spotřebitelů České republiky, řekl František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS. Spotřebitelé mohou svůj podnět předat SOS prostřednictvím Databáze spotřebitelských zkušeností na internetových stránkách www.spotrebitele.info, anebo písemně na adresu Rytířská 10, 110 00 Praha 1.

Je však nezbytné, aby podněty, podložené potřebnými podklady, se týkaly protiprávního jednání, které se opakuje, nebo kterým jsou ohroženy zájmy více osob. Jen v takových případech může být žaloba účinná. Podle SOS proto zřejmě nebude možné řešit takto např. zamítnutí jednotlivé reklamace prodávajícím, nebo nedodržení lhůty k vyřízení reklamace. Spotřebitelská organizace se však může žalobou pokusit zabránit např. opakovanému protiprávnímu jednání podnikatele, které poškozuje více spotřebitelů, anebo šíření nebezpečného zboží na našem trhu.

Spotřebitelé by si však měli také uvědomit, že žaloba spotřebitelské organizace žádným způsobem nezasahuje a neřeší právní vztahy mezi jednotlivým spotřebitelem a prodávajícím, a žádným způsobem neřeší ani náhradu škody, vzniklé jednotlivému spotřebiteli, zdůraznila Jana Luhanová, která se shromažďování podnětů v SOS věnuje.

Podle SOS mohou být práva spotřebitelů účinněji prosazována pouze pokud budou spotřebitelé svá práva znát a nezůstanou lhostejní k jejich prosazování. Zároveň je pravděpodobné, že prozíraví podnikatelé včas rozpoznají riziko žalob. Díky tomu by k protiprávnímu jednání nemuselo vůbec docházet.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).