Hlavní navigace

Na letiště Praha Ruzyně odkudkoli z ČR nejvýhodněji na jízdenku Českých drah - vlakem a spojem Airport Express

Až na pražské letiště je možné cestovat na jízdenku ČD koupenou do stanice Praha Letiště NAD; cestující se vyhnou mnohasetkorunovým poplatkům za parkovné.

Doba čtení: 3 minuty

Opět přichází sezóna dovolených, kdy se mnoho lidí chystá na dovolenou letecky do zahraničí. Autobusová linka Airport Express, kterou provozují České dráhy ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a ROPIDem, je výhodným a rychlým spojením z pražského holešovického nádraží na mezinárodní letiště Praha Ruzyně. Cestujícím zejména například z Děčínska, Ústecka, ale i z Pardubicka, Olomoucka, Ostravska a samozřejmě z regionu Brněnska nabízí Airport Express ideální návaznou přestupní vazbu z přímých vlaků na pražské ruzyňské letiště.

Jízdenku je přitom možné si zakoupit až do stanice Praha Letiště NAD odkudkoli z ČR s tím, že do Prahy Holešovic cestující přijede spojem Českých drah a pohodlně přestoupí na autobusový spoj Airport Express jezdící každých 30 minut. Nemusí si již kupovat žádnou další jízdenku; současně nemusí řešit parkování na letišti, které může být výraznou finanční položkou – často vyšší než 1000 Kč.

Spoje jsou provozovány nízkopodlažními autobusy denně od 5 do 22 hodin mezi nádražím Praha Holešovice a letištěm Praha-Ruzyně. Autobusy odjíždí každou půl hodinu (z nádraží Holešovice odjíždí každou 15. a 45. minutu, v opačném směru každou 10. a 40. minutu). Autobusy zastavují ve stanici Dejvická, Terminál Sever 1, Terminál Sever 2 a končí ve stanici letiště Ruzyně.

Linka Airport Express je ideální například v kombinaci se spoji provozovanými pod produktovou značkou SC Pendolino, čímž se celková doba jízdy na letiště výrazně zkracuje. Například z Brna do Prahy-Ruzyně trvá jízda kolem tří hodin, z Ostravy-Svinova jsou to pak 3 hodiny a 45 minut.

Cestující ale NEMUSÍ VYUŽÍT JEN SPOJE SC PENDOLINO. Pohodlný transfer na letiště je oblíbený i u cestujících ze severních Čech, kteří využívají komfortní dálkové spoje EuroCity přímo k terminálu nádraží Holešovice. Na autobusy Airport Express je napojeno i Hlavní nádraží, a to s využitím linky metra C, kterou lze s jízdenkou Českých drah využít bezplatně.

V autobusech Airport Express platí také jízdenky ČD zakoupené do stanice Praha letiště (NAD).

  • Jednosměrnou jízdenkou ČD za obyčejné nebo zvláštní jízdné SuperCity v 1. nebo 2. vozové třídě vystavenou do / ze stanice Praha letiště (NAD). Tito cestující předloží ke kontrole řidiči AE jízdenku ČD, další doklad již nezakupují.
  • Jednosměrnou jízdenkou ČD za obyčejné, zvláštní nebo zákaznické jízdné v 1. vozové třídě vydanou do / ze stanice Praha letiště (NAD). Jízdenky do tarifního bodu Praha letiště (NAD) si mohou cestující zakoupit stejně jako ostatní jízdenky ČD, tzn. u pokladen v železničních stanicích v celé republice (popř. u průvodčích ve vlaku). Tito cestující předloží ke kontrole řidiči AE jízdenku ČD, další doklad již nezakupují.
  • Obchodní nabídkou ČD traťová jízdenka , vystavenou pro 1. nebo 2. vozovou třídu, znějící do / ze stanice Praha letiště (NAD). Tito cestující předloží ke kontrole řidiči AE jízdenku ČD, další doklad již nezakupují.
  • Mezinárodním jízdním dokladem vystaveným v zahraničí European east pass , Austria & Czech rail pass a Czech flexipass. Tito cestující předloží ke kontrole řidiči AE vyjmenovanou jízdenku zakoupenou v zahraničí, další doklad již nezakupují.
  • Zakoupením jízdenky přímo u řidiče AE. Cena jízdenky pro AIRPORT EXPRESS činí 45 Kč, resp. pro děti 6 – 15 let 25 Kč. Jízdenka je nepřestupní a lze ji použít pouze pro jednu jízdu linkou AE.
  • V autobusové lince AE se bezplatně přepravují děti do 6 let za podmínek vyjmenovaných v tarifu ČD TR 10 a v tarifu PID a poslanci a senátoři Parlamentu ČR, soudci Ústavního soudu ČR a poslanci Evropského parlamentu zvolení na území ČR.
  • Přeprava spoluzavazadel je v autobusové lince AE bezplatná

Do autobusu je možno nastupovat pouze předními dveřmi, cestující předloží jízdní doklad ke kontrole řidiči, případně si u řidiče zakoupí jízdenku.