Hlavní navigace

Na finančním trhu vznikla nová unie

Dne 20. 6. 2006 proběhla ustavující valná hromada, která formálně potvrdila vznik nového profesního sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oblasti finančního zprostředkování a poradenství – Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF). Hlavním vizí, kterou chce nová unie prosazovat, je odpovědnost zprostředkovatelských sítí za jednání svých poradců.

Sdílet

Zakládajícími členy unie jsou společnosti AWD, Broker Consulting, FEDS, INTERLIFE, KZ Finance, MONECO a 1. Vzájemná poradenská. Členové unie si kladou za cíl vytvořit vyšší standard v oblasti finančního poradenství a zprostředkování. Chtějí jasně deklarovat standardy finančního plánování, systematicky dohlížet na jejich dodržování poradci a zprostředkovateli a prosazovat zodpovědnost poradenských sítí za jednání svých poradců.

Nově vzniklá unie chce klást důraz na vyšší míru transparentnosti a demokracie vnitřního rozhodování tak, aby dbala potřeb všech svých členů. Cílem unie je přispívat k vylepšování podmínek podnikání na finančním trhu v České republice a ke kvalitativnímu rozvoji oboru finančního poradenství. V rámci tohoto cíle se USF chce podílet na legislativním procesu při vzniku právních norem, které se týkají finančních trhů. Zásadní je z tohoto hlediska avizovaný zákon o „distribuci finančních produktů“, který by měl vytvořit jednotný režim pro služby zprostředkování a poradenství na finančním trhu.

Ing. Igor Bielik, předseda představenstva USF k cílům nové unie říká: „Hlavním cílem je vytvoření opravdu kvalitních principů a kodexů jednání v této oblasti podnikání, které budou vycházet také ze zahraničních zkušeností. USF bude zastupovat zájmy členů asociace vůči orgánům veřejné správy a dalším institucím, které oblast podnikání na finančních trzích ovlivňují a regulují. USF již zahájila odbornou diskuzi v otázkách transpozice regulatorních direktiv EU do českého prostředí. Dále vedeme jednaní s celou řadou další významných subjektů na našem trhu o vstupu do naší unie. Nově vzniklá unie připravuje intenzivní spolupráci s partnerskými organizacemi v zahraničí a je maximálně otevřena pro spolupráci s dalšími podobnými profesními asociacemi jako jsou např. AKAT, AFAM, AFIZ, SOS atd.“.

Na ustavující valné hromadě bylo mimo jiné projednáváno složení orgánů nové unie a volba členů těchto orgánů.

Do představenstva unie byli zvoleni tito zástupci:

předseda Ing. Igor Bielik (Moneco)
místopředseda Ing. Michal Pyšík (AWD Česká republika)
místopředseda Mgr. Bohdan Žáček (jako fyzická osoba)
člen Ing. Michal Bauer (FEDS)
člen Zdeněk Čihák (1.vzájemná poradenská)

Radu unie reprezentuje Ing. Petr Hrubý, jako její předseda, a Ing. Zdeněk Sluka jako místopředseda. Byly zřízeny čtyři komise – legislativní, etická, komise pro media a marketing unie a kontrolní komise.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).