Hlavní navigace

Muže více zajímá povinné ručení, ženy častěji uzavírají havarijní pojištění

Praha (6. listopadu 2003) – Průzkum realizovaný pro Českou pojišťovnu* prokázal, že zatímco povinné ručení mají na starosti většinou muži (v 79 % domácností), častěji mají vozidlo havarijně pojištěno ženy (51 %). Důležitým faktorem při výběru pojišťovny pro uzavření povinného ručení je pro řidiče limit pojistného plnění. Přibližně 51 % dotázaných má havarijní pojištění sjednáno hlavně z důvodu krytí škody v případě havárie vozidla, ¼ pak uvádí jako hlavní důvod pro jeho sjednání pojistné krytí v případě krádeže vozidla.

Doba čtení: 1 minuta

Celkem 70 % domácností vlastní vozidlo, k němuž platí povinné ručení. Nejčastěji vlastní motorové vozidlo lidé ve věku 30 až 44 let (83 %). Počet lidí vlastnících automobil roste se zvyšujícím se vzděláním a příjmem. Naopak nejméně často vlastní auto domácnosti s nejnižšími příjmy a lidé starší 60ti let. O povinné ručení se v domácnostech výrazně častěji starají muži (79 %).

Velmi dobrou zprávou je, že jako velmi důležitý faktor byly vedle ceny zmiňovány limity pojistného plnění při škodě na věci a na zdraví. To dokládá zodpovědný přístup řidičů a to, že si uvědomují realitu dnešní situace na silnicích, kdy i banální nehodou může řidič zavinit vysokou škodu, uvedl k výzkumu Miroslav Řezník, marketingový ředitel České pojišťovny. Za nejméně důležitý faktor pro výběr považují respondenti doporučení známých a přátel.

Celkem 41 % dotázaných má své auto také havarijně pojištěno. Své auto si častěji pojišťují ženy (51 %) než muži (39 %). Ženy zřejmě oproti mužům více preferují klid a jistotu, kterou díky havarijnímu pojištění získají, domnívá se Miroslav Řezník. Svou roli hraje také věk majitele auta, kdy havarijní pojištění uzavírají nejčastěji lidé ve věku 45 – 59 let (53 %), a hrubý měsíční příjem domácnosti – čím vyšší příjmy má domácnost, tím častěji má uzavřeno havarijní pojištění.

Více než polovina dotázaných má sjednáno havarijní pojištění hlavně kvůli krytí škody v případě havárie vozidla (51 %). Tento důvod zmiňovali nejčastěji lidé z příjmové skupiny 20 000 až 25 000 Kč. Jedna čtvrtina respondentů uvedla jako hlavní důvod sjednání havarijního pojištění krytí škody v případě krádeže vozidla, uvedl Miroslav Řezník a doplnil: Nejčastěji to byli obyvatelé Prahy (55 %) a největších měst (44 %) a lidé s hrubými příjmy domácnosti nad 30 000 Kč (47 %).

* Výzkum realizovala na konci září 2003 společnost TNS Factum pro Českou pojišťovnu technikou standardizovaného rozhovoru na reprezentativním souboru 1000 respondentů starších 18ti let.