Hlavní navigace

MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PŘEROV – OLOMOUC DOKONČENA

Grygov, 18. ledna 2007 – Dnes byl za přítomnosti generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Ing. Jana Komárka, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Pavla Švagra, CSc. a náměstka generálního ředitele ČD, a.s. pro dopravní cestu Ing. Petra Davida, Ph.D. slavnostně uveden do provozu další dokončený úsek sítě tranzitních železničních koridorů.

Sdílet

Jedná se o 17,385 km dlouhý úsek mezi Přerovem a Olomoucí, který je součástí přípojné větve II. koridoru Přerov – Česká Třebová a dílčí částí budoucího III. koridoru na trase státní hranice s Německem – Cheb – Plzeň – Praha – Olomouc – Ostrava – státní hranice se Slovenskem. Zároveň leží na mezinárodní železniční magistrále Paříž – Norimberk – Cheb – Plzeň – Praha – Olomouc – Ostrava – Žilina – Košice – Čop – Lvov.

„O nutnosti zkvalitnění a posílení železniční dopravní infrastruktury v České republice jistě nikdo nepochybuje. Dnes otevíraný úsek přispěje k výraznému zrychlení železniční dopravy ve směru východ – západ, kde lze očekávat další nárůst poptávky po kvalitní železniční dopravě,“ uvedl dnes Ing. Jan Komárek, generální ředitel SŽDC.

Stejně jako u jiných koridorových projektů bylo i zde primárním cílem stavebních prací zvýšit jednak traťovou rychlost pro jednotky s naklápěcími skříněmi až na 160 km/h, a také prostorovou průchodnost trati, což umožní přepravu objemnějších nákladů. Modernizovalo se trakční vedení, zařízení silnoproudé elektrotechniky, zabezpečovací a sdělovací zařízení. Rekonstruováno bylo celkem 9 mostních objektů, 13 propustků, v zastávce Rokytnice u Přerova a v železničních stanicích Brodek u Přerova a Grygov vyrostla nová nástupiště, včetně již samozřejmých bezbariérových přístupů a dvou nových podchodů (v Brodku u Přerova a v Grygově). Opraveny byly také dva silniční nadjezdy. Součástí modernizace byla i protihluková opatření, v podobě 1310 metrů protihlukových stěn a u hygieniky určených objektů také výměny původních oken za okna lépe tlumící hluk.

Mezi Brodkem u Přerova a Grygovem vede 1,3 km dlouhý úsek koridoru po hranici přírodní rezervace „Království.“ Kompletní sanace železničního spodku a svršku zde byla realizována metodou bez snášení kolejového roštu, která je podstatně šetrnější k životnímu prostředí. Stavbaři v této lokalitě minimalizovali staveništní provoz tak, aby byl dopad na vzácné chráněné druhy fauny a flóry co nejmenší. „Postup stavbařů byl v této lokalitě po celou dobu velmi pečlivě monitorován a všechna přijatá opatření byla shledána jako účinná,“ řekl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.

V Olomouci a Přerově proběhly dílčí úpravy technologie a propojení se stávající dispečerskou, sdělovací a zabezpečovací technikou. Ve stanici Grygov vznikl nový objekt pro umístění technologie, rekonstrukcí prošly i další budovy v Grygově, Brodku u Přerova a Dluhonicích. V jednotlivých stanicích a mezistaničních úsecích byly vybudovány pozemní objekty pro technologii zabezpečovacího zařízení. Rekonstrukcí či přeložením prošly také stávající inženýrské sítě (sdělovací a silnoproudé rozvody, vodovody, kanalizace a plyn).

Výstavba úseku byla financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a jejím investorem byla Správa železniční dopravní cesty, státní organice, Stavební správa Olomouc. Generálním projektantem byl SUDOP Brno, spol. s.r.o., na projektech se dále podílela i akciová společnost MORAVIA CONSULT Olomouc. Zhotovitelem bylo sdružení firem OHL ŽS, a.s. (vedoucí účastník sdružení) a Skanska DS, a.s. První etapa byla realizována od dubna 2004 do listopadu 2005, druhá etapa probíhala od dubna 2005.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).