Hlavní navigace

Model globálních finančních služeb by měl lépe napomáhat nové generaci velmi bohatých jedinců

Mezinárodní životní styl se stává běžnější a ti, kdo se starají o investice velmi bohatých jedinců, se setkávají s novými požadavky na své služby

Sdílet

Podle letošní Zprávy o světovém bohatství (2006 World Wealth Report), kterou zveřejnily společnosti Capgemini a Merrill Lynch (NYSE:MER), jednotlivci s čistým finančním majetkem ve výši nejméně 1 milionu amerických dolarů (bez ceny jejich sídla a spotřebního zboží) stále více preferují mezinárodní investice a mezinárodní životní styl. Na základě těchto trendů vyvíjejí investiční poradci nové produkty a služby, které lépe odpovídají poptávce nové generace velmi bohatých osob. Podle studie říká 79 % dotazovaných CRM manažerů, že přístup ke službám se musí změnit, protože mezinárodních investic velmi bohatých jedinců stále přibývá.

U velmi bohatých jedinců neplatí rčení „mysli globálně, jednej lokálně“. Velmi bohatí investoři ve vyšší míře myslí, ale i jednají globálně. Neustále se dívají za hranice tradičních domácích trhů aby prozkoumali investiční příležitosti v nových anebo právě se rodících ekonomikách po celém světě.

Velmi bohatí investoři mají díky očekávaným lepším výnosům a snížení rizika dobré povědomí o příležitostech a strategiích v oblasti finančního poradenství v zahraničí. Ve skutečnosti 65 % dotazovaných finančních poradců velmi bohatých investorů uvedlo, že jejich klienti si stále více uvědomují, jak lze investovat mezinárodně.

Skoro tři z deseti velmi bohatých jedinců nakupují domy v různých zemích světa. Mít zámořskou adresu je velmi populární především mezi investory na Středním Východě a v Evropě. Dům v zahraničí vlastní celkem 80 % velmi bohatých osob ze Středního Východu a 40 % velmi bohatých osob z Evropy.

Lepší informovanost klientů a zpětná vazba jsou podle studie dva největší problémy, se kterými se potýkají společnosti zabývající se správou bohatství.

„Nová generace velmi bohatých jedinců je tvořena kosmopolitními lidmi, kteří nejenom požadují kompletní zjednodušený a srozumitelný přehled informací o stavu svého majetku, ale také chtějí strategické, globální rady ohledně dalších investičních příležitostí,“ řekl Bertrand Lavayssiere, generální ředitel divize Global Financial Services společnosti Capgemini. „Finanční poradci, kteří budou schopni vyhovět rostoucímu významu požadavku po informacích a poradí vhodný postup investování, budou těžit z příchodu nových velmi bohatých investorů,“ dodal Lavayssiere.

Globalizace se bude prohlubovat spolu s převodem bohatství

„Světová populace stárne a nebývalé množství bohatství je během příštích let předurčeno ke změně majitele. Jakmile tento přesun bohatství nastane, manažeři jednající s dědici budou muset reagovat a přizpůsobit se potřebám narůstajícího počtu velmi bohatých jedinců,“ uvedl dále Bertrand Lavayssiere. „A tito lidé upřednostňují globální finanční prostředí“, doplnil Robert McCann, místopředseda představenstva a prezident Merril Lynch Global Private Client Group.

84 % dotázáných správců aktiv má zato, že lidé, kteří zdědí obrovské sumy peněz, se budou velmi zajímat o mezinárodní investice. 76 % je pak přesvědčeno, že tito klienti budou vyžadovat služby směrem k různým lokalitám na zeměkouli. „Pro úspěšnost snahy finančních poradců o identifikaci požadavků globálně uvažujících klientů a následné upevnění jejich podílu na trhu je klíčová právě schopnost rozvinout trh se službami orientovanými globálně,“ dodal McCann. Poradci nabízející globální řešení udrží své klienty a budou eliminovat riziko přesouvání majetku ve správě do jiných firem.

„Dědici ultra bohatých a velmi bohatých jedinců budou mít vysoká očekávání v oblasti technologií,“ řekl Bertrand Lavayssiere. „V souvislosti s rostoucí geografickou různorodostí jejich finančního majetku to vypadá, že na rozdíl od současných ultra bohatých jedinců se budou jejich dědicové více zajímat o své investice a soustředit se na lepší výnosy. Budou více riskovat, převádět a hromadit svůj majetek,“ dodal Lavayssiere.

Co chce příští generace velmi bohatých jedinců

Ať už svůj majetek vydělají nebo zdědí, příští generace velmi bohatých jedinců od základu změní oblast finančního poradenství. Pokrok ve všeobecném finančním povědomí a technologii investování postupně nahnuly jazýček vah mezi klientem a poskytovatelem finančních služeb na stranu klienta. Vzrůstající nároky, klesající věrnost klientů a obrovská vlna převodů majetku mezi generacemi vytvářejí prostředí, ve kterém by mohla explodovat vlna migrace klientů.

Komplikovanější bude informování klienta, péče o klienta a jeho akvizice. Investoři nechtějí stohy papírů, ale chtějí snadno dostupné a přizpůsobené informace, které jim dovolí okamžitě zjistit stav jejich investic. Chtějí dostat informace o svém majetku a závazcích napříč všemi kategoriemi majetku a to vše v jednoduché a přehledné podobě. Ačkoli toto je relativně jasný požadavek, ne všude je dnes plněn. „Bez ohledu na to, jak komplikovanými se investiční podmínky mohou stát, řešení pro klienta musí zůstat jednoduché, transparentní a pochopitelné, aby co nejvíce posloužilo klientům,“ řekl Robert McCann.

„Toto bude vyžadovat investice do technologií potřebných k vybudování účinné globální organizační operační struktury. Ta zajistí finančním poradcům v očích klientů image společnosti, která má nástroje k podpoře klienta bez navyšování administrativní zátěže,“ dodal Lavayssiere.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).