Hlavní navigace

Míra rizik ve firmách se za poslední dva roky zvýšila

Praha, 15. srpna 2006 – Jak ukázal nejnovější průzkum mezinárodní poradenské společnosti Ernst & Young, téměř tři čtvrtiny (72 %) oslovených členů správních rad se domnívají, že míra rizika, jemuž je jejich společnost vystavena, se za poslední dva roky zvýšila. Hlavní prioritou se pro představenstva i dozorčí rady stává dodržování norem a předpisů. Chtějí také více využívat potenciál znalostí a zkušeností členů dozorčích rad, který umožní zkvalitnit preventivní řízení rizik.

Sdílet

Nejdůležitějším úkolem v oblasti řízení rizik je podle názoru respondentů dodržování standardů a předpisů (32 %). Tento názor má podporu především mezi těmi oslovenými členy správních rad, kteří současně pracují i ve výboru pro audit (41 %, nečlenové výboru pro audit pouze 14 %). Nečlenové výborů pro audit naproti tomu více vnímají nárůst podnikatelských rizik (21 %).

„Členové správní rady, kteří působí ve výboru pro audit, a ostatní její členové nepředstavují dvě oddělené skupiny,“ domnívá se Jan Fanta, partner oddělení ekonomického poradenství Ernst & Young v České republice. „Většina z nich pracuje ve více radách současně a zastává tam různé funkce – nicméně jejich přístup a jejich vnímání jsou významně formovány rolí, kterou v rámci rady zastávají. Tento různý úhel pohledu je velice důležitý pro to, aby se společnosti podařilo najít správnou rovnováhu mezi dodržováním předpisů a naplňováním výkonnostních cí­lů.“

Z průzkumu vyplynulo, že správní rady mohou zkvalitnit svou práci především lepší spoluprací a předáváním znalostí a zkušeností mezi členy a nečleny výborů pro audit a mezi nezávislými členy správních rad a jejich výkonnými členy. Více než čtvrtina respondentů (27 %) je přesvědčena, že nejdůležitějším předpokladem úspěšného řízení rizik je kvalitní rámec pro řízení rizik. Největší výzvou je vytvoření takového rámce, který bude mít věší potenciál než jen zajistit dodržování platných předpisů.

„Dodržování předpisů je samozřejmě základním cílem řízení rizik, bez jehož naplnění společnost prostě nemá právo dál existovat,“ podotýká Jan Fanta. „Jakmile ale máme jistotu, že průběžné dodržování předpisů máme pod kontrolou, měla by se rada zaměřit na to, aby se vyhodnocování podnikatelských rizik stalo nedílnou součástí provozního i strategického plánování. Pokud máme kvalitní rámec pro řízení rizik, umožňuje nám to efektivně využívat růstové příležitosti, protože známe rizika, která nám hrozí, vyhodnotili jsme je a považujeme je za akceptovatelná.“ Důraz na snižování rizik s sebou přináší větší napětí mezi správní radou a vrcholovým managementem společnosti, jehož hlavním úkolem je plnění hospodářských cílů, je tedy ochoten vystavovat společnost podstatně většímu riziku. Jedna třetina dotázaných respondentů (32 %) uvedla, že kvůli špatným výsledkům v oblasti řízení rizik iniciovala personální změny ve složení managementu. A opět to jsou členové výborů pro audit, kteří se v tomto směru více angažují než jejich nečlenové (35 % proti 24 %).

Třetina nezávislých členů správních rad se domnívá, že existují druhy rizika, které jejich společnost nemá pod dostatečnou kontrolou. Nejčastěji se jedná o rizika související s ekonomickým prostředím (17 %), dále o provozní rizika (12 %), technologická rizika (11 %) nebo o riziko dané působením konkurence (10 %). V těchto oblastech se tedy otevírá velký prostor pro členy správních rad, aby uplatnili své znalosti a zkušenosti ve prospěch vytvoření kvalitnějšího rámce pro řízení rizik.

Zvýšení míry rizika v posledních dvou až třech letech je důsledkem větší pozornosti, kterou dodržování předpisů věnují regulační a profesní orgány v souvislosti s krachem několika významných korporací a dalšími finančními skandály, ale i důsledkem rostoucí propojenosti globalizovaného světa. Spolu s nově přijímanými etickými kodexy a tlakem investorů se zvýšená míra rizika významně podílí na změně role, kterou jednotliví členové správních rad hrají. Snížení rizik je prioritou pro celou radu, nicméně její jednotliví členové věnují svou pozornost různým aspektům v závislosti na tom, jakou pozici v ní zastávají.

Průzkum, který nese název Board members on risk: leveraging frameworks for the future, navazuje na dvě předchozí zprávy společnosti Ernst & Young, které byly rovněž věnovány problematice řízení rizik- jedna z hlediska investorů, druhá z hlediska výkonného managementu. V rámci průzkumu bylo osloveno 150 členů správních rad, zastupujících především velké nadnárodní společnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).