Hlavní navigace

Ministerstvo financí zveřejnilo ukazatele vývoje ve stavebním spoření

V oblasti stavebního spoření bylo za 1. pololetí roku 2007 bylo uzavřeno cca 261 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky cca 59 mld. Kč. Průměrná cílová částka u fyzických osob dosáhla výše cca 217 tis. Kč. „Za 1. pololetí letošního roku byla vyplacena státní podpora v celkové výši 14,2 mld. Kč a v současné době lze říci, že celková vyplacená státní podpora za rok 2007 nepřesáhne 15 mld. Kč“, říká náměstek ministra financí Milan Šimáček.

Sdílet

V 1. pololetí 2007 pokračoval růst celkového počtu úvěrů i jejich objemů. Celkový počet úvěrů dosáhl k 30.6.2007 hodnoty cca 922 tis. při současném nárůstu jejich objemu oproti 1. čtvrtletí 2007 o cca 9,1 mld. Kč na celkový objem 150,9 mld. Kč. Poměr objemu úvěrů a naspořené částky se tak oproti 1. pololetí 2006, kdy dosáhl hodnoty 34,9 %, zvýšil o 6,1 procentního bodu. „Dlouhodobým cílem stavebního spoření by mělo být dosáhnout co nejvyšší hodnoty tohoto poměru, to znamená poskytovat co nejvíce zvýhodněných úvěry na řešení bytové potřeby občanů, říká Milan Šimáček.

V oblasti penzijního připojištění Ministerstvo financí eviduje ke konci 1. pololetí letošního roku 3,8 mil. Účastníků penzijního připojištění, což představuje proti stavu ke konci roku 2006 nárůst o 5 %. Penzijní připojištění si tak stále udržuje svůj růstový trend, o čemž svědčí nárůst nově uzavřených penzijních připojištění, který za první pololetí roku 2007 dosáhl 301 tis., z čehož bylo 2 tis. připojištění uzavřeno fyzickými osobami s bydlištěm na území jiného členské státu EU. Setrvale vzrůstá také počet penzijních připojištění, u kterých zaměstnavatelé platí penzijnímu fondu příspěvek za své zaměstnance. Počet těchto penzijních připojištění se tak k 30.6.2007 zvýšil na 1,1 mil.. Se vzrůstajícím počtem penzijních připojištění roste také objem státních příspěvků, které jsou státem poskytovány ve prospěch účastníků na jejich příspěvky. Za 1. pololetí roku 2007 objem státních příspěvků dosáhl výše 2,3 mld. Kč.

Roste i objem příspěvků účastníků, který za 1. pololetí letošního roku dosáhl 9,5 mld. Kč. „Pozitivem je, že pokračuje nárůst objemu příspěvků účastníků, kdy se jen od roku 2000 jejich objemy zvýšily více než dvakrát, ale optimální by bylo, aby se ještě výrazně zvýšily, aby vyplácená částka k penzím byla dostačující“, říká náměstek ministra financí M. Šimáček.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).