Hlavní navigace

Ministerstvo financí vyhlašuje veřejnou diskusi k Zelené knize Evropské komise o politice v oblasti finančních služeb na léta 2005-2010

Ministerstvo financí předkládá k veřejné diskusi dokument Evropské komise, který obsahuje hlavní priority dalšího vývoje v oblasti finančních služeb v Evropské unii na léta 2005-2010. Tento dokument obsahuje předběžné názory. Konečný názor bude po konzultačním procesu zveřejněn ke konci letošního roku v tzv. Bílé knize Evropské komise. "Tento materiál bude základem pro veškerou činnost Evropské komise v oblasti finančních trhů a nejen členské státy, ale i veřejnost tak mají v rámci diskuse možnost ovlivnit podobu finančního trhu v celé Evropě," říká Tomáš Prouza, náměstek ministra financí.

Sdílet

Evropská komise si vytyčila na následujících pět let následující cíle:

  • Konsolidovat proces k jednotnému, otevřenému, konkurenčnímu a hospodářsky efektivnímu finančnímu trhu v rámci Evropské unie a odstranit zbývající významné ekonomické překážky
  • Podporovat takový trh, který umožní volný a co nejlevnější tok finančních služeb a kapitálu po celém území Evropské unie při zachování přiměřené a účinné úrovně obezřetností kontroly, finanční stability a vysoké úrovně ochrany spotřebitelů
  • Zavést, vynucovat a průběžně hodnotit stávající právní rámec, přísně dodržovat pravidla lepší regulace v případě budoucích iniciativ, zlepšit konvergenci orgánů dozoru a posílit evropský vliv na globální finanční trh

Zatímco v minulosti se Evropská komise věnovala zejména korporátní části finančního trhu, nyní se chce zaměřit na retailové finanční služby. Připravuje se také užší spolupráce s úřady věnujícími se prosazování konkurenčního trhu a velký důraz chce Komise klást na kodifikaci a možné zjednodušení stávajících pravidel pro poskytování informací o finančních produktech, shrnuje Tomáš Prouza. Dalšími dvěma tématy, které Komise v předloženém materiálu zdůrazňuje, jsou zprostředkování finančních služeb a přeshraniční bankovní služby od vedení bankovních účtů v zahraničí, přes jejich převoditelnost až po rušení.

Dokument a diskusní otázky naleznete na internetové stránce Ministerstva financí v sekci finanční trh. Reagovat lze emailem na adresu analyzy@mfcr.cz. Ministerstvo financí získané názory zpracuje a zašle je Evropské komisi.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).