Hlavní navigace

Ministerstvo financí: Dnešní článek v Lidových novinách o prodeji ABA

Ministerstvo financí: Dnešní článek v Lidových novinách o prodeji ABA je součástí boje o její ovládnutí. Redaktorka prezentuje dezinformace, které se ani nepokusila ověřit!

Sdílet

Ministerstvo financí považuje dnešní článek Lidových novin s názvem Policie prověří prodej
ABA za součást boje o ovládnutí této privatizované společnosti. Důkazem je nejen fakt, že je
založen na řadě dezinformací, ale také skutečnost, že autorka článku Jana Kalinová se vůbec
nepokusila kontaktovat Ministerstvo financí či přímo ministra Sobotku, aby si svoje
informace ověřila a případně uveřejnila jejich stanovisko. Tento postup je v hrubém rozporu
s pravidly nezávislé a objektivní žurnalistiky.
Ministerstvo financí je připraveno uvést publikované dezinformace na pravou míru a mimo
jiné k tomu uvádí následující fakta:

1. Přestože na základě koaliční dohody byl v únoru předložen na jednání vlády společný materiál ministra financí a ministra pro místní rozvoj, jehož obsahem byla informace o udělení exkluzivity společnosti ÚAMK v rámci prodeje společnosti ABA, vláda tento materiál zamítla a uložila MPO a MMR připravit kritéria pro výběrové řízení.

2. Počátkem března předložilo vládě Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem pro místní rozvoj návrh kritérií veřejného výběrového řízení pro prodej majetkové účasti ČKA ve společnosti ABA. Největší váhu měla cena a podnikatelský plán. Vláda rovněž schválila složení poradní komise, kde byli 3 zástupci ČKA, 2 zástupci MMR, 2 zástupci MPO, 1 zástupce MD a 1 zástupce MF. Ministr financí navíc požadoval, aby byl návrh na prodej projednán s ÚHOS, a to jak z hlediska hospodářské soutěže, tak i z hlediska veřejné podpory.

3. Vzhledem k tomu, že existuje rozpor mezi doporučeními poradní komise a investičního poradce na určení vybraného zájemce, není ČKA schopna určit vybraného zájemce. ČKA proto výběrové řízení přerušila a výsledek výběrového řízení se předkládá vládě k rozhodnutí. ÚHOS se ve svém stanovisku vyjádřil, že v případě prodeje majetkové účasti ČKA ve společnosti ABA zájemci s nejnižší cenovou nabídkou a podnikatelským záměrem, který se výrazně neodlišuje od jiných, může tento prodej zakládat veřejnou podporu.

4. Ministr financí už v průběhu minulého týdne odsouhlasil návrh materiálu pro vládu, kde navrhuje schválit prodej společnosti ABA v souladu s návrhem investičního poradce Commerzbank. Tento postoj je v souladu s dlouhodobým přesvědčením ministra Sobotky, podle něhož by měla být klíčovým kritériem při prodeji státního majetku zpravidla cena. Na tomto postoji nehodlá ministr Sobotka nic měnit ani pod tlakem osobních útoků a hrozbou kriminalizace.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).