Hlavní navigace

Mikulášská nadílka ČSOB pokračuje: řada příjemných drobností zvyšuje komfort a bezpečí bankovních operací na webu

ČSOB spustila v prosinci vylepšené internetové aplikace - ČSOB Internetbanking 24 pro retailové klienty (fyzické osoby) a ČSOB BusinessBanking 24 pro malé a střední podniky. Prosincový update přináší řadu větších či menších funkčních novinek a uživatelských vylepšení, které dále zvyšují uživatelský komfort.

Sdílet

„Naším trvalým závazkem je zvyšovat komfort životního stylu našich klientů a přispívat k tomu elektronickými inovacemi. V reakci na to pozorujeme obrovský nárůst obliby našeho on-line bankovnictví,“ sdělil David Lorenc, ředitel přímého bankovnictví ČSOB. „V roce 2006 vzrostl počet uživatelů ČSOB Internetbankingu 24 o 39 procent. Půl milionu našich klientů provedlo za posledních šest měsíců přes internet 6 milionů 800 tisíc platebních transakcí. Osmi plateb z deseti se tak v ČSOB nedotkne lidská ruka“, dodal.

Hned úvodní stránka aplikace nabízí možnost kliknutím na grafický symbol čipové karty změnit výběr certifikátu, kterým klient při přihlášení do aplikace prokazuje svou totožnost. Funkční aktualizace nabízí možnost, jak dále vylepšit bezpečnost bankovních operací na webu. Klient se může rozhodnout pro použití „autentizačního SMS klíče“. Ten při přihlášení může nahradit dosavadní PIN. Banka to radí, ale rozhodnutí ponechává na klientovi. Co zůstává z dosavadního velmi vysokého zabezpečení je povinnost „podepsat“ každou transakci buď čipovou kartou anebo „autorizačním SMS klíčem“ rovněž zasílaným odděleně na pevně stanovený mobilní telefon klienta.

Zcela novou funkcionalitou je elektronický výpis. dostupný přímo v prostředí internetbankingu s 18 měsíční historií a možností uložit jej v počítači anebo ručně či automaticky jej přeposílat do emailové schránky ve formátech pdf, txt, html nebo xml(navštivte www.csob.cz pro samostatnou tiskovou zprávu z 5. prosince 2006).

Internetové bankovnictví ČSOB rozšiřuje řadu příjemných drobností v oblasti správy financí a platebního styku. V nabídce „Informace o účtu“ příkazem „Podrobné informace o účtu“, jímž se klientovi zobrazují najednou detailní informace o všech jeho účtech: vidí zůstatky na nich, disponibilní zůstatky (tedy včetně povoleného přečerpání), aktuální úrokové sazby, které se k jednotlivým účtům vztahují, a také čísla účtů v evropském formátu IBAN. Klient zde najde také veškeré limity, které si zvolil pro transakce přes telefonní či internetové bankovnictví, limity na jednotlivých platebních či kreditních kartách, jejich platnost a také jména disponentů, pokud tedy někomu dal práva ke svým účtům.

K dalším vylepšením patří lepší a daleko přesnější nastavení filtrů při pohledu na pohyby na účtu. Klient se k nim dostane z téže nabídky příkazem „Pohyby na účtu“. Filtry mu umožní, aby se na historii svého účtu díval přes data zaúčtování jednotlivých transakcí, odděleně přes provedené tuzemské či zahraniční příkazy k úhradě, přes provedené trvalé příkazy a inkasa, aby vyfiltroval jen karetní operace či jen speciální inkasa typu SIPO, mobilní operátoři atd. Může si zvolit filtrování podle částky., anebo nechat celé menu vytřídit s odlišným počtem položek na téže stránce. Filtrovat se přirozeně dají i příkazy čekající na zpracování.

Nově byl na podněty klientů přesunut v nabídce „Platební operace“ příkaz „Prioritní platba“ až na poslední pozici výběru a do záhlaví této funkcionality bylo nově vloženo barevně odlišené oznámení, které klienta výrazně upozorňuje, že prioritní platba je odlišně zpoplatněna. Tím lze předejít mnoha nedorozuměním.

Nově jsou v aplikaci Internetbankingu nastaveny křížové vazby obchodních funkcí na službu „Info 24“ (tj. na zasílání vybraných informací formou SMS a e-mailů) a na „Uživatelské nastavení“. Tlačítkem „Informuj mne“ z nabídky „Informace o účtu“ dostane klient u každé obchodní funkce okamžitě na výběr menu informací, které si může nechat automaticky zasílat buď formou SMS anebo e-mailem, a to vždy v kterémkoliv z pěti jazyků (čeština, slovenština, angličtina, němčina a maďarština). Obdobné funkcionality může klient navolit v nabídce „ČSOB Info 24“.

Banka i při updatu aplikace plně zachovala klienty velmi oblíbenou možnost zvolit si denní dobu, v níž nechce být příchozími SMS zprávami z banky rušen. Potvrzení o provedených platebních transakcích si nově může klient nechat najednou poslat na dvě e-mailové adresy. Využije toho hlavně tehdy, když chce nechat jak sebe, tak protistranu informovat o zadání dispozice.

Rozšířena byla také historie, která je na internetu ČSOB již plně sjednocena se zobrazením zachyceným na papírových výpisech z účtů. Příkazem „Pohyby na účtu“ z nabídky „Informace o účtu“ získává klient podstatně rozšířený přehled o jednotlivých zaúčtovaných položkách (vidí, zda je o tuzemský či zahraniční platební styk, o transakci kartou či o splátku úvěru) a také o protistraně příslušné platební operace. Obdobná vylepšení provedla ČSOB také v aplikaci pro malé a střední podniky – ČSOB BusinessBanking 24.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).