Hlavní navigace

Mezinárodní studie KPMG International: firmy souhlasí se zavedením společného konsolidovaného základu daně

Nová mezinárodní studie KPMG International uvádí, že více než tři čtvrtiny daňových odborníků z největších evropských firem souhlasí s návrhem* Evropské komise na zavedení společného konsolidovaného základu daně pro firmy podnikající ve více zemích EU.

Sdílet

V průzkumu KPMG International byli v červenci a srpnu 2007 o názor na návrh EK požádáni finanční ředitelé a ředitelé a manažeři pro daňové záležitosti z více než 400 firem ze zemí Evropské unie (EU) a Švýcarska. Myšlenku CCCTB v rámci Evropy podporuje 78 procent respondentů. 86 procent dotazovaných obchoduje se zeměmi mimo EU a 42 procent z nich dodává, že jednotný daňový základ v rámci EU by zvýšil jejich konkurenceschopnost na globálních trzích.

„Také v České republice se návrhu komise dostalo velké podpory. Svůj souhlas s tímto záměrem zde vyjádřilo 100 procent respondentů,“ uvádí Jan Žůrek, partner společnosti KPMG Česká republika. 82 procent českých respondentů se přitom domnívá, že společný daňový základ usnadní jejich daňové záležitosti. Podle 55 procent dotazovaných jim umožní vytvářet obchodní plány s větší jistotou. Více než polovina českých respondentů by daňový základ mezi jednotlivé země rozdělovala na základě prodejů společnosti v daných zemích.

I když Evropská komise nechce zavést jednotnou sazbu daně, 69 procent všech evropských respondentů uvedlo, že by uvítali společnou sazbu daně pro podniky. V České republice se pro společnou sazbu vyjádřilo 82 procent dotazovaných.

„Byli jsme překvapeni, jak výrazné podpory se návrhu CCCTB dostává. Přestože toto schéma ještě nebylo veřejně představeno, 34 procent respondentů odpovědělo, že jejich firma by se k němu zcela jistě přiklonila, a 48 procent dotazovaných s jeho hodnocením vyčkává, dokud nebudou mít k dispozici podrobnější informace,“ uvedla Sue Bonney, vedoucí partner oddělení Daňového poradenství KPMG pro Evropu, Střední východ a Afriku, na daňovém summitu sítě členských poradenských společností KPMG v portugalském Lisabonu, na kterém se sešli delegáti zastupující přibližně 300 klientů sítě KPMG, aby projednali evropské daňové záležitosti.

“Společně s podporou, které se dostává jednotné evropské sazbě daně z příjmu právnických osob, dávají tímto firmy zřetelně najevo, že jsou pro jednodušší a jasnější daňový systém, a to i přesto, že se budou muset vzdát výhod spojených s možností vybrat si mezi daňovými režimy v různých zemích,“ dodala Sue Bonney.

“Náš každoroční průzkum sazeb daně z příjmu právnických osob a nepřímých daní ukazuje, že evropské sazby daně z příjmu právnických osob patří k nejnižším na světě. Zdá se, že se firmy snaží zákonodárcům vzkázat, že pokud se členským zemím EU podaří nízké sazby zkonsolidovat a zjednodušit systém pro soulad s předpisy, mají evropské firmy příležitost zajistit si trvalou konkurenční výhodu v celosvětovém měřítku,“ uzavřela Sue Bonney.

Příloha

Hlavní závěry výzkumu

Myšlenku společného konsolidovaného základu daně v rámci Evropy podporuje 78 procent respondentů:

  • stoprocentně se v její prospěch vyjádřili daňoví odborníci v České republice, Dánsku a Španělsku,
  • 96 procent dotazovaných se k ní přiklonilo v Itálii,
  • 90 procent v Řecku, Lucembursku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku a Švédsku,
  • 84 procent v Německu a 80 procent v Rakousku, Finsku, Maďarsku a Portugalsku.

Nejskeptičtější z velkých ekonomik byla Velká Británie, kde tuto myšlenku podpořilo 62 procent dotazovaných, 32 procent bylo proti. Většina respondentů se proti návrhu vyjádřila pouze v Irsku a na Slovensku – v těchto zemích bylo proti 50 procent dotazovaných.

Komise zdůrazňuje, že nenavrhuje jednotnou evropskou sazbu daně z příjmu právnických osob. 69 procent respondentů ale uvedlo, že by kromě společného základu daně z příjmu právnických osob rádi viděli i jednotnou evropskou sazbu.

Proti jednotné sazbě se většina respondentů vyjádřila pouze ve Velké Británii, na Kypru, v Irsku, Polsku a Švýcarsku. V Dánsku je stejný počet zastánců i odpůrců, ve všech ostatních zemích se ale této myšlence dostává výrazné podpory.

Firmy láká vidina jednoduššího systému pro soulad s předpisy a lepšího plánování. Zatímco 22 procent dotázaných se domnívalo, že by nový systém mohl vést ke zvýšení daní, které jejich firma odvádí, 21 procent respondentů bylo toho názoru, že se jejich daňová zátěž sníží a 42 procent neočekává žádné velké změny.

Návrhy mají být zveřejněny v roce 2008 a Evropská komise doufá, že se je podaří zavést do roku 2010. Mnozí z respondentů se domnívají, že toto načasování je optimistické:

  • 85 procent věří v jeho zavedení od roku 2020,
  • pouze 15 procent dotazovaných nevěří v uskutečnění tohoto plánu.

Návrh společného konsolidovaného základu daně právnických osob

Před koncem příštího roku plánuje Evropská komise zavést právní předpis o uplatňování společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB) v celé Evropské unii.

Hlavním předmětem tohoto návrhu je, aby zisky podniků působících ve více než jednom členském státě EU byly vypočteny spíše podle jednotného vzorce platného v celé Evropské unii než podle 27 různých vzorců, jež se dnes používají. Zisky by pak měly být přerozděleny do zemí, kde jsou podniky činné, a zdaněny podle daňových sazeb platných v těchto zemích.

Komise výslovně říká, že nenavrhuje harmonizaci daňových sazeb.

Zvažují se různé typy systémů pro přerozdělování zisku. Je možné přerozdělovat zisk mezi zeměmi, které používají opatření zahrnující objem mezd, hodnotu základu aktiv v rámci určité země (s výjimkou finančních aktiv), tržby nebo jiná opatření.

Komise chce, aby konsolidovaný systém byl pro společnosti dobrovolný. To znamená, že společnosti si jako metodu výpočtu zdanitelných zisků budou moci vybrat mezi konsolidovaným systémem a systémy jednotlivých států.

Komise zavádí tento návrh v zájmu zjednodušení postupů, zlepšení účinnosti a snížení nákladů na dodržování předpisů u podniků, jenž působí na jednotném trhu.

*Podle návrhu EK by se zisky firem působících ve více než jedné členské zemi EU měly počítat podle jednotného vzorce platného v celé EU místo 27 různých, dnes používaných metod. Zisky by pak byly rozděleny do zemí, ve kterých firma působí, a byly by také v souladu s daňovými sazbami příslušného státu zdaněny. Použití společného konsolidovaného základu daně (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) je pro firmy navrhováno jako možnost volby, nikoliv jako povinnost.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).