Hlavní navigace

Memorandum o porozumění bylo včera podepsáno v Bruselu

Při příležitosti zasedání Stálého výboru Evropského sdružení volného obchodu v Bruselu bylo včera ministry zahraničních věcí Norského království, Knížectví Lichtenštejnska, Islandské republiky a České republiky podepsáno Memorandum o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP pro léta 2004 – 2009.

Sdílet

Schválená částka, která je v rámci Finančního mechanismu EHP alokovaná pro Českou republiku, je 48,54 mil.EUR (cca 1,53 mld. CZK).

Memorandum doplňuje právní rámec základních dokumentů Dohody o účasti 10 přistupujících zemí, Španělska, Řecka a Portugalska v Evropském hospodářském prostoru, Dohoda mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o Norském finančním mechanismu pro 2004 – 2009 a Pravidla a postupy schválené Výborem pro finanční mechanismus EHP a obdobná Pravidla a postupy schválené Ministerstvem zahraničních věcí Norského království.

Pro Norský finanční mechanismus bylo podepsáno Memorandum o porozumění 19.10.2004 v Praze při příležitosti návštěvy ministra zahraničních věcí Norského království v ČR a schválená částka pro ČR je 62,37 mil. EUR ( cca 1,96 mld. CZK).

V rámci obou finančních mechanismů budou podporovány investiční a rozvojové projekty / programy, které nemohou být financovány z programů pomoci Evropské unie nebo budou tyto programy vhodně doplňovat. Budou tak podpořeny projekty zaměřené přednostně na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj, uchovávání evropského kulturního dědictví, rozvoj lidských zdrojů, zdravotnictví a péči o dítě, implementaci Schengenského acquis a posilování justice, a rovněž projekty výzkumu a vývoje ve jmenovaných oblastech.

Česká Republika tak z obou finančních mechanismů – Norska a EHP – obdrží celkem 110,91 mil. € (téměř 3,5 mld. CZK v období 2004 – 2009.

Žadateli o projekty mohou být jak organizace veřejné správy a neziskové organizace, tak soukromé subjekty, kterým bude poskytována podpora na předložené projekty v souladu s pravidly pro poskytování státní podpory.

Ministerstvo financí odpovídá za celkové řízení aktivit obou finančních mechanismů a plní funkci Národního kontaktního místa. Bude odpovídat za využití alokovaných prostředků, za výběr projektů, řízení finančních toků, finanční kontrolu a audit.

Podpis memorand o porozumění je nezbytným předpokladem pro vyhlášení obou finančních mechanismů. S uspokojením lze vnímat skutečnost, že Česká republika Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a Norského království podepisuje mezi prvními novými členskými zeměmi EU.

Výzvu k podávání návrhů projektů Ministerstvo financí vyhlásí nejpozději začátkem roku 2005 prostřed­nictvím sdělovacích prostředků. V souvislosti s tím zorganizuje informační semináře. Informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva financí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).