Mediacom vítězem výběrového řízení UniCredit Group na mediální agenturu

Mediacom byl vybrán za výhradní mediální agenturu skupiny UniCredit Group. Tato agentura vyhrála mezinárodní výběrové řízení na plánování médií (media planning) a nákup reklamního prostoru (media buying) organizované skupinou UniCredit Group. Mediacom byl už předtím mediální agenturou Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) pro Rakousko a Střední a východní Evropu.

Cílem výběrového řízení bylo optimalizovat mediální strategii a plánování skupiny UniCredit Group a zároveň celoskupinově realizovat nejlepší postupy (tzv. best practices) a výhody z velkého rozsahu (tzv. economy of scale). Od 1.1. 2007 tak agentura Mediacom bude řídit plánování médií a nákup reklamního prostoru ve všech evropských zemích, kde skupina působí.

Proces výběrového řízení vycházel ze scoringového systému a byl řízen společně komunikačním a nákupním týmem skupiny UniCredit, složeným ze zástupců z Rakouska, Německa, Itálie, Polska, spol. Pioneer Investments a divizí Střední a východní Evropa skupiny. Výběrovému řízení rovněž asistovala poradenská firma Fairbrother Lenz Eley specializující se na mediální audit.