Hlavní navigace

Máte pocit, že Datové schránky pracují pomalu? Zdání může klamat. Datové schránky nově poskytují informace o svém vytížení

[Tisková zpráva] Do Informačního systému datových schránek byly během uplynulého víkendu přidány další nové funkcionality, které vedou ke zkvalitnění systému. Správci, provozovateli i uživatelům usnadní a zpřehlední práci s datovými zprávami.

Zobrazení zatížení

Jedním z námětů uživatelů bylo zobrazení zatížení systému datových schránek. Informační systém datových schránek nově poskytuje on-line informace o svém vytížení na základě počtu zpracovávaných požadavků a počtu zpráv, čekajících na přidělení časového razítka. Uživatelé si tak mohou ověřit, že v případě, kdy jim datové schránky „pracují pomalu“, není problém na straně ISDS. Požadovanou informaci mají k dispozici ihned, aniž by museli kontaktovat infolinku datových schránek.

I v případě, že systém hlásí vysoké zatížení, je stále plně funkční. Vysoké zatížení při zpracovávání požadavků (zobrazuje se v levém grafu) uživatel pocítí pouze v podobě pomalejších odezev při práci s datovou schránkou. Vysoké zatížení při přidělování časových razítek odesílaným zprávám (zobrazuje se v pravém grafu) se může projevit v prodloužení času dodání datové zprávy příjemci.

O víkendové výluce byl systém obohacen o desítku dalších změn, které sice zůstávají očím uživatelů ISDS skryty, pocítí je však ve zrychlení a zkvalitnění obslužných činností. Tyto úpravy využijí například operátoři infolinky datových schránek při zodpovídání dotazů či pracovníci správce systému při vyřizování žádostí uživatelů ISDS.