Hlavní navigace

Makléři Fio vydělali od začátku roku 27%

Tohoto zisku se jim podařilo dosáhnout při správě portfolia PortFio, jehož vývoj a složení lze sledovat na webových stránkách www.fio.cz/cz/portfio.itml. PortFio je přímo napojeno na systém e-Broker a tak jsou veškeré prováděné změny či pohyby kursů akcií okamžitě přenášeny na veřejně přístupnou internetovou stránku. Makléři Fio dostali v souvislosti s vedením tohoto portfolia do správy jeden milión korun a jediný úkol: dosáhnout prostřednictvím střednědobých a spíše konzervativních investic jeho maximálního zhodnocení. Jak se zatím zdá, tak se jim daří tento úkol splňovat více než dobře.

Doba čtení: 2 minuty

Makléři mají při správě portfolia PortFio stejné podmínky jako běžní investoři a dosažený zisk, který aktuálně přesahuje 270.000 Kč, tak již je očištěn od všech poplatků.

Při správě portfolia musí navíc makléři respektovat celou řadu pravidel, které mají jejich pozici vyrovnat s pozicí běžných klientů. Makléři tak především nesmí investovat do žádných cenných papírů, které sami dříve nedoporučili klientům ke koupi. Portfolio musí být rozloženo do více titulů kvůli snížení rizika a dále pak nesmí být prováděny žádné krátké spekulativní obchody – standardně jde o obchody s několika měsíční perspektivou, ve výjimečných případech byly pozice uzavírány v horizontu týdnů.

Podle Jana Korba, vedoucího makléře, jsou do PortFia zařazovány výhradně tituly s vysokou likviditou a očekáváním ziskového vývoje.

Kam směřovaly investice makléřů?

Prostředky z portfolia makléři investovali na všech třech trzích, kde je možno prostřednictvím Fio investovat – tedy v ČR, USA s SRN.

Snahou makléřů bylo podle Korba alokovat prostředky rovnoměrně mezi jednotlivé trhy tak, aby dlouhodobě nepřesahoval objem prostředků investovaných na konkrétním trhu více něž 45% celkových investovaných prostředků. Z důvodů likvidity a množství investičních příležitostí v počtu investovaných cenných papírů převažují USA, následovány SRN a ČR.

Během prvního a druhého čtvrtletí se makléři soustředili na budování pozic v souvislosti s probíhajícím konfliktem v Iráku, který vedl k nižším cenám akcií. Následující obnovení optimistických očekávání, které nastalo po skončení přímého vojenského konfliktu a které bylo podpořeno fiskálními a monetárními opatřeními v USA, vedlo k postupnému růstu akciových indexů a obnovení investiční důvěry.

V třetím čtvrtletí byly proto dále navýšeny investované prostředky do jednotlivých titulů a byly též otevřeny některé nové pozice. Podnětem k zvyšování investice byly jednak makroekonomické údaje potvrzující další růstový výhled americké ekonomiky a jednak solidní výsledky firem.

Zhruba polovina prostředků z portfolia je v tuto chvíli umístěna v penězích. Pro nastávající období makléři podle Korba plánují postupné navyšování pozic spolu s otevíráním nových pozic.

Podle Jana Korba v druhé polovině roku 2003 nelze od akciových trhů očekávat tak výrazný růst jako na začátku roku a při volbě vhodných investičních příležitostí je třeba být opatrnější.

Nejúspěšnější investice

Mezi nejúspěšnější investice v historii PortFia patří investice do akcií ČEZu, které se od začátku roku zhodnotily o téměř 50% (48,7%), vysokých zhodnocení též bylo dosaženo u akcií německých firem Lufthansa (40,7%) a Thyssenkrupp (30,8 %). V USA lze jako nejúspěšnější investice vyhodnotit nákup akcií firmy ICOS Corporation (zhodnocení o 52 %) a akcí pojišťovacího gigantu UnumProvident Corporation.

Složení portfolia

Celkem je v současnosti v PortFiu 14 otevřených pozic, objemově největší investice mezi českými tituly představují akcie společností Unipetrol (7,3 % z majetku) a ČEZ (5,7 % z majetku), v zahraničí pak v Deutsche Telekom (6,8 % z majetku) a GE ( 6,3 % z majetku) . Průměrně je v jedné pozici investováno 54.000 Kč. Z celkem 13 uzavřených pozic jich bylo 11 ziskových a jen dvě ztrátové.