Hlavní navigace

Majetek ve správě AKAT dosáhl 206,7 mld. CZK

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) oznamuje výroční údaje o objemech majetku individuálně obhospodařovaného obchodníky s cennými papíry k 31.12.2004 (asset management). Majetek během roku 2004 pokračoval ve výrazném růstu.

Sdílet

Ke konci loňského roku obhospodařovali obchodníci s cennými papíry, členové AKAT, celkem 206,7 miliard českých korun. Pořadí pěti největších asset managerů je následující:

Asset manageři
1 ČSOB Asset Management, a.s 67,516 mld. Kč
2 ING Investment Management (C.R.), a.s. 50,633 mld. Kč
3 Česká spořitelna, a.s. 36,406 mld. Kč
4 Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. 27,552 mld. Kč
5 Conseq Investment Management, a.s. 8,924 mld. Kč
Ostatní členové AKAT 15,691 mld. Kč
Celkem 206,724 mld. Kč

Z uvedeného pořadí je patrné, že asset management mohou úspěšně vykonávat výhradně renomované společnosti, které se těší značné důvěře ze strany svých klientů. Ta je pro činnost asset managementu, při níž obchodník nakládá s majetkem klienta na základě svého uvážení, naprosto nezbytná uvedl Martin Fuchs, člen představenstva AKAT.

Poprvé AKAT poodhaluje strukturu klientů obchodníků s cennými papíry, kteří využívají službu asset managementu, tedy individuální správu klientského majetku ze strany obchodníků s cennými papíry. AKAT rozdělil klienty obchodníků do 3 kategorií, a to na fyzické osoby (privátní investory), právnické osoby a fondy kolektivního investování (podílové fondy).

Z níže uvedeného grafu vyplývá, že asset management nejvíce využívají právnické osoby (více než 145 miliard Kč), hlavně penzijní fondy, pojišťovny, podniky, municipality a neziskové subjekty. Pro další období bude velice zajímavé sledovat vývoj objemu prostředků fyzických osob (nyní 14 miliard Kč) z důvodu rostoucího zájmu o tuto službu. Podílové fondy (47 miliard Kč) zahrnují fyzické i právnické osoby, pro které jsou investice prostřednictvím fondů vhodné z důvodu přístupu na kapitálový trh a možnosti diverzifikace, případně z daňových důvodů.

Tomáš Blažek, vedoucí sekce asset managementu AKAT uvedl, že motivem pro nové členění evidence majetku pod individuální správou je především snaha členů AKAT o větší informovanost účastníků trhu a vyšší přehlednost struktury poskytovaných dat.Již tradičně AKAT rozdělil majetek v asset managementu dle typu obhospodařova­telského mandátu. Aktivní správu (spočívá v obhospodařování finančních prostředků na základě volné úvahy obchodníka) využívají hlavně fyzické a právnické osoby. Fondy kolektivního investování naopak preferují správu pasivní, která vyžaduje souhlas klienta s jednotlivými transakcemi.

Podrobné statistiky o asset managementu naleznete na www.akatcr.cz v sekci Statistiky – Asset management.

Jakub Černý
generální sekretář AKAT

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).