Hlavní navigace

Loni vzniklo čtyřikrát více firem, než jich zaniklo

[Tisková zpráva] V roce 2009 bylo v České republice založeno 22 566 nových obchodních společností, zaniklo jich 5088. Počet společností s ručením omezeným, akciových, veřejně obchodních a komanditních společností a družstev se tak i přes ekonomickou krizi zvýšit o 17,5 tisíce firem na 343 718, což představuje nárůst o 5,4 procenta. Vyplývá to z analýzy databáze Cribis.cz, kterou zveřejnila společnost CCB – Czech Credit Bureau. Největší počet firem přibyl v Praze.

Sdílet

„V Praze bylo nejvíce nových obchodních společností nejen založeno, ale nejvíc jich zde i zaniklo. Velkou měrou se na této skutečnosti ale podílí fakt, že jde o kraj s největším podílem všech registrovaných firem, kterých zde sídlí okolo 38 procent. V Praze byl rovněž největší meziroční přírůstek celkového počtu společností. Ten zde v roce 2009 činil 7,1 procenta,“ říká Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení ve společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která analýzu připravovala.

Vedle Prahy došlo k růstu celkového počtu firem i ve všech ostatních krajích, přestože tempo růstu se mezi nimi lišilo. Vedle Prahy rostl celkový počet registrovaných firem s 5,9 procenty nejrychleji v Moravskoslezském kraji, třetí největší přírůstek zaznamenal s nárůstem 5,2 procenta Karlovarský kraj. Nejpomaleji naopak rostl celkový počet firem ve Zlínském kraji s nárůstem 2,6 procenta a v Libereckém kraji s nárůstem 2,9 procenta.

„Statistiky ohledně vzniku a zániku firem se od žebříčku podle tempa růstu leckde lišily. Nejvíce Například v Jihomoravském kraji, kde sídlí 12 procent z celkového počtu registrovaných obchodních společností, vzniklo hned po Praze nejvíce nových firem, ale celkové zde loni přibylo 4,2 procenta firem, což je až sedmý nejlepší výsledek. Naopak u Karlovarského kraje, kde byl zaznamenán třetí nejrychlejší nárůst celkového počtu firem, jsme evidovali druhý nejmenší počet nově vzniklých obchodních společností,“ vysvětluje Věra Kameníčková ze společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Zatímco ve všech krajích se celkový počet firem zvýšil, u jednotlivých odvětví docházelo vedle celkových meziročních přírůstků rovněž k úbytkům. Nejvyšší přírůstek celkově registrovaných obchodních společností vykázala v roce 2009 odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení (růst o 33 procent), Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (růst o 24 procent) a Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelská činnost (růst o 19 procent). Naopak nejvyšší úbytek celkového počtu obchodních společností zaznamenala odvětví Výroba tabákových výrobků (meziroční úbytek o 9 procent), Těžba a úprava černého a hnědého uhlí (úbytek o 7 procent) a Ústavní sociální péče (úbytek také o 7 procent).

„Vůbec nejvíce nově založených obchodních společností bylo v odvětví Činnost v oblasti nemovitostí, které se na celkovém počtu vzniklých firem podílelo 26 procenty. Pětinu tvořily obchodní společností v odvětví Velkoobchod, kromě motorových vozidel. Jeho podíl na celkovém počtu zaniklých firem byl však ještě vyšší (22 procent) než v případě vzniklých firem. Druhý nejvyšší podíl zaniklých firem mělo odvětví Maloobchod, kromě motorových vozidel, kde zaniklo 15 procent z celkového počtu všech zaniklých firem. Jde současně o odvětví, ve kterém mezi lety 2008 a 2009 zaniklo dvakrát tolik firem, než jich nově vzniklo,“ doplňuje Věra Kameníčková ze společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Nejčastějším důvodem zániku obchodní společnosti v roce 2009 bylo zrušení právnické osoby s likvidací. Tato forma zániku, při které se majetek společnosti rozdělí mezi věřitele, pokud uplatní své pohledávky, a zbývající část mezi vlastníky, se na celkovém počtu zaniklých obchodních společností podílela 60 procenty. O rok dříve to bylo 59 procent.

Druhou formou v pořadí z hlediska četnosti výskytu bylo zrušení obchodní společnosti bez likvidace a bez nástupců. Tato forma zániku se na celkovém počtu podílela 27 procenty, přičemž v roce 2008 to bylo 25 procent. Hlavním důvodem, proč zde nedošlo k likvidaci, byl nedostatek majetku v zanikající firmě. Ke zrušení obchodní společnosti bez likvidace s jedním nebo více nástupci, kdy se jedná o rozdělení společnosti, její fúzi nebo převod majetku na společníka, došlo v roce 2009 ve 13 procentech případů, o rok dříve to bylo 15 procent.     

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).