Hlavní navigace

Lidé v Čechách stále více pojišťují svoji zadluženost

POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA zvýšila v roce 2007 předepsané pojistné o více jak pětinu. O tom svědčí zveřejněné výsledky POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA za rok 2007. V České republice tato pojišťovna v loňském roce dosáhla 1,253 mld. Kč celkového objemu předepsaného pojistného. V meziročním srovnání se tak objem pojistného zvýšil o více než 22 procent (2006: 1,021 mld. Kč). Počet klientů společnosti vzrostl dokonce o 28 procent na 1 403 000 klientů.

Sdílet

„Skutečnost, že naše společnost dosáhla v loňském roce spolu se svými 22 obchodními partnery celkového objemu předepsaného pojistného 1,253 mld. Kč, připisuji stále větší snaze klientů pojišťovat své závazky. Lidé si uvědomují míru rizik spojených s životními jistotami,“ komentuje výsledky společnosti za rok 2007 předseda představenstva a generální ředitel Zdeněk Jaroš.

Tohoto výsledku POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA dosáhla především díky stále nejvyužívanějšímu produktu Pojištění schopnosti splácet finanční závazek. „ Lidé ve větší míře využívají našich služeb. Svědčí o tom neustále se zvyšující počet našich klientů. K 31. 12. 2007 jsme evidovali již 1.403.000 klientů,“ dodává Zdeněk Jaroš.

V uplynulém roce pojišťovna nabídla svým klientům využití nové služby Pojištění pravidelných výdajů. „V případě pojistného plnění je po dobu pracovní neschopnosti či nezaměstnanosti pojištěnému vyplácena pravidelná měsíční částka na pokrytí nezbytných měsíčních výdajů. V případě úmrtí či plné invalidity je vyplacena jednorázová, předem dohodnutá, částka,“ upřesňuje Zdeněk Jaroš. Pojištění pravidelných výdajů poskytuje POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA ve spolupráci s Českou spořitelnou v rámci Osobního účtu a také s GE Money v rámci doplňkových služeb ke kreditním a debetním kartám.

POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA má za sebou sílu francouzské finanční skupiny BNP Paribas, jejíž součástí je BNP Paribas Assurance, která je čtvrtým největším pojistitelem ve Francii a zaujímá celosvětově druhé místo v pojištění schopnosti splácet, které realizuje prostřednictvím sítě pojišťoven Cardif.

Holdingová skupina BNP Paribas Assurance, která je v České republice 100% vlastníkem POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, obdržela od S&P dlouhodobý rating na úrovni AA. Výhled pro všechny uvedené ratingy uvádí Standard & Poor's jako stabilní.

Na pojistný trh v České republice vstoupila POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA v roce 1997 představením nově vytvořeného a jedinečného produktu – pojištění schopnosti splácet finanční závazek. Klientům se naskytla možnost pojistit se proti nepředvídatelným životním situacím, které mohou ohrozit jejich schopnost splácet úvěr nebo leasing. Nabídku produktů postupně doplnilo pojištění zneužití platební/kreditní karty, pojištění platebních povinností a pojištění dluhu GAP.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).