Hlavní navigace

Lidé by měli znát důležité informace pro důchod

Lidé často nevědí, kde získat potřebné informace týkající se jejich důchodových záležitostí a na jaké služby mají nárok. Abychom jim usnadnili rozhodování a orientaci, přinášíme základní vysvětlující informace.

Sdílet

Jak průběžně sledovat své doby pojištění

Aby lidé měli přehled o svém důchodovém pojištění a případné chybějící doby pojištění si včas doplatili, mohou jednou ročně požádat ČSSZ o zaslání informativního osobní listu důchodového pojištění (IOLDP). Obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. ČSSZ jim ho pošle do 90 dnů ode dne doručení žádosti. Ta musí obsahovat rodné číslo žadatele, příjmení, jméno, rodné příjmení a adresu, na kterou bude IOLDP zaslán. Lze ji podat písemně na adresu: ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5, nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Zaměstnavatelé vedou za své zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění, evidenční listy důchodového pojištění (ELDP). Na ELDP jsou uvedeny doby pojištění, výše výdělku a vyloučené doby (do 31. 12. 2008 dny pobírání nemocenských dávek, od 1. ledna 2009 doba trvání omluvných důvodů). Z těchto údajů se vychází při výpočtu důchodových nároků. Zaměstnavatel uzavírá ELDP při ukončení pracovního poměru nebo, trvá-li pracovní poměr, vždy k 31. prosinci daného roku. ELDP pak musí zaměstnavatel předat ČSSZ a kopii dát zaměstnanci. Lidé tak mají průběžnou kontrolu nad svým pojištěním. Originály, případně kopie ELDP jsou dostačujícími doklady pro důchodové řízení, takže není zapotřebí předkládat výplatní pásky od zaměstnavatele.

Kde žádat o důchod:

Všechny žádosti o důchod sepisují okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Budoucí důchodce by se měl proto vždy obrátit na OSSZ/PSSZ/MSSZ příslušnou podle místa trvalého bydliště. V Praze je možné obrátit se na kterékoliv územní pracoviště PSSZ. Žádost o důchod je možné sepsat nejdřív čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí každý klient sám – buď v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostně převodem na účet v bance.

Všechny žádosti o důchod postupují OSSZ/PSSZ/MSSZ do ústředí České správy sociálního zabezpečení, které o nich rozhoduje. Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. Může se stát, že chybí, například proto, že zaměstnavatelé (dříve organizace) nesplnili svou zákonnou povinnost a neposlali potřebné dokumenty ČSSZ. V takovém případě se musí chybějící doby pojištění došetřit. ČSSZ může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence kompletní. V průměru se doba vyřízení žádosti o důchod při došetřování chybějících dob pojištění pohybuje kolem 3 měsíců. Ve výjimečných případech, kdy žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření, poskytuje ČSSZ žadateli před rozhodnutím o důchodu zálohu.

ČSSZ rozhoduje o dávkách důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění.

Když chybí určitá doba pojištění

Situaci lze řešit doplacením chybějící doby formou dobrovolného důchodového pojištění. Období, za které je možné chybějící pojištění doplatit, závisí na druhu pojištění, který je uveden v § 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pokud se lidé rozhodnou, že si budou platit dobrovolné důchodové pojištění, platí ho vždy za celé kalendářní měsíce. S účinností od 1. 1. 2009 dochází k výraznému snížení minimálního pojistného na dobrovolné pojištění, činí 1 649 Kč.

Služby veřejnosti v důchodových záležitostech poskytuje v současné době Call centrum na čísle: +420 257 062 860, Informační kancelář ústředí ČSSZ a také pracoviště OSSZ/PSSZ/MSSZ každý pracovní den. Další podrobné informace přináší „Příručka budoucího důchodce v roce 2009“, která je pro veřejnost zdarma na všech pracovištích ČSSZ a také na webu ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/…ublikace.htm.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).