Hlavní navigace

ČSOB Leasing: levnější leasing díky možnosti odpočtu DPH

Dnem 1. 4. 2009 vstoupila v platnost novela zákona o DPH, která umožňuje odpočet DPH při pořízení osobního automobilu. Leasingové financování se tím stává pro podnikatele levnější o 19% DPH z ceny vozu. Další změnou je zkrácení minimální doby trvání smlouvy na finanční leasing ze 60 na 54 měsíců (u třetí odpisové skupiny ze 120 na 114). Na tyto změny je český leasingový leader připraven a plně je zohledňuje ve prospěch svých zákazníků, a to ve všech nabízených finančních produktech, tedy jak u finančního leasingu a úvěru, tak i u operativního leasingu.

Sdílet

Jaké jsou důsledky této novely pro oblast leasingového financování?

Pro celou podnikatelskou sféru je to především příležitost, jak využít nejdostupnější formy financování – finančního leasingu – jako nástroje pro pořízení nového vozu a jak plně uplatnit výhodu odpočtu DPH! Dosud to bylo možné pouze u osobních vozů kategorie N1, kdy šlo o známé vozy s „přepážkou“. Naše nabídka financování osobních automobilů kategorie M1 a M1G se tak stává ještě atraktivnější, protože všechny naše produkty v sobě možnost odpočtu zahrnují. Aktuálně zároveň rozjíždíme novou kampaň na podporu financování, která pořízení automobilu naší prostřednictvím ještě zvýhodní, komentuje novou legislativu Radan Šantora, výkonný ředitel pro obchod společnosti ČSOB Leasing.

Finanční leasing

V případě pořízení automobilu formou finančního leasingu si mohou podnikatelé a firmy odpočíst DPH z mimořádné splátky (akontace), z každé měsíční splátky a samozřejmě pak také z předem sjednané odkupní ceny vozu po ukončení leasingu. Podmínkou je, aby prodávající (dealer) i zákazník (leasingový nájemce) byli plátci DPH. Podkladem pro odpočet je splátkový kalendář.

Operativní leasing

Tato forma financování automobilů, jejíž popularita v posledních letech výrazně roste, získala díky novele zákona o DPH další trumf. Současná novela přichází s úpravou, která umožní leasingové společnosti při poskytnutí služby operativního leasingu odečíst DPH u osobích automobilů již na vstupu, a tím snížit náklady o 19 %. Tím bude celková splátka minimálně o 16 % levnější oproti současnému stavu, vysvětluje Radan Šantora. Navíc se díky odpočtu DPH také otevírá cesta operativnímu leasingu pro spotřebitele, doplňuje Radan Šantora.

Úvěr

U úvěru si podnikatel nárokuje vrácení DPH z kupní ceny vozu na základě faktury vystavené dodavatelem stejně jako v případě nákupu za hotové. Splátky úvěru nepodléhají DPH. Podkladem pro odpočet DPH z kupní ceny vozu je dodavatelská faktura.

Pojištění

Díky této novele může plátce DPH dosáhnout úspory i u havarijního pojištění. Před novelou zákona se pojistná částka vypočítávala vždy z pořizovací ceny vč. DPH, po vstupu novely v platnost pak z pořizovací ceny bez DPH. Podnikatel tedy ušetří nejen za DPH z leasingové splátky resp. kupní ceny, ale výrazně se mu sníží i pojistné. Toto platí jak pro finanční a operativní leasing, tak i pro úvěr.

Zkrácení minimální doby trvání leasingové smlouvy

Zároveň s novelou zákona o DPH vstupuje v platnost novela zákona o dani z příjmu. V jejím důsledku je zkrácena minimální doba trvání smlouvy na finanční leasing. Nová úprava se vztahuje na všechny smlouvy s termínem podpisu od 1. 4. 2009. Důsledkem je zkrácení minimální doby trvání leasingové smlouvy na 54 měsíců pro předměty zařazené ve 2. odpisové skupině, resp. na 114 měsíců pro 3. odpisovou skupinu. V praxi to znamená rychlejší promítnutí nákladů spojených s leasingem do daňových nákladů firmy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).