Hlavní navigace

Letos bylo vyhlášeno více než 4000 osobních bankrotů

[Tisková zpráva] V září letošního roku bylo vyhlášeno 133 firemních bankrotů, což je pouze o dva bankroty více než ve stejném měsíci loňského roku.

Sdílet

V meziměsíčním srovnání se jedná o nárůst o 21 bankrotů. V září bylo dále vyhlášeno 582 osobních bankrotů, což je nejvyšší počet dosažený za jeden měsíc. V meziročním srovnání narostly o téměř 50 procent. Za devět měsíců letošního roku bylo vyhlášeno 4 320 osobních bankrotů, zatímco za celý rok 2009 necelých 2 500 bankrotů. Vyplývá to z nejnovější analýzy, kterou poskytla společnost CCB – Czech Credit Bureau.

Bankroty podnikatelských subjektů

Zásluhu na celkem pozitivním vývoji firemních bankrotů mají především obchodní společnosti, u kterých se počet bankrotů dokonce meziročně snížil, a to o 6 bankrotů, zatímco zbankrotovaných fyzických osob podnikatelů bylo o 8 více. Ve srovnání se srpnem 2010 bylo v září vyhlášeno o 21 bankrotů více, většinu tohoto přírůstku tvořily bankroty fyzických osob podnikatelů s 13 bankroty.

„Za prvních devět měsíců roku 2010 bylo vyhlášeno 1 202 firemních bankrotů, což představuje 82 procent počtu bankrotů za celý loňský rok. Počet vyhlášených bankrotů tak pravděpodobně převýší loňskou skutečnost, i když nárůst nebude již tak výrazný jako mezi lety 2008 a 2009. V průměru připadá na jeden měsíc letošního roku 134 vyhlášených bankrotů, zatímco ve stejném období roku 2009 to bylo 123 bankrotů,“ řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Návrhů na bankrot obchodních společností a fyzických osob podnikatelů bylo v září letošního roku rovněž podáno více než v loňském roce, a to 410, zatímco loni jen 396. Od začátku roku bylo podáno 3 477 návrhů na bankrot, což představuje 75 procent počtu návrhů za stejné období roku 2009.

„Lze usoudit, že celkový počet návrhů na bankrot v roce 2010 by nemusel překročit jejich počet z roku 2009. Relace mezi počtem podaných návrhů na bankrot a počtem vyhlášených bankrotů činila v devíti měsících letošního roku 35 procent a ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 se příliš nezměnila,“ dodala Věra Kameníčková.

Bankroty podnikatelských subjektů v jednotlivých krajích

Nejvíce firemních bankrotů bylo v září vyhlášeno v Praze, a to 37, v Moravskoslezském kraji jich bylo 14 a v Jihomoravském kraji zbankrotovalo 13 subjektů. Od začátku roku bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v Praze, na kterou připadla jedna čtvrtina všech bankrotů za toto období. Na druhém místě jsou firmy se sídlem v Jihomoravském kraji, které se podílejí 12 procenty, a na třetím pak firmy Moravskoslezském kraji, jejichž podíl je 10 procent.

 „V důsledku zlepšování ekonomických podmínek dynamika bankrotů i návrhů na bankrot obchodních společností postupně zpomaluje. Osobní bankroty tento obrat zatím nezaznamenaly a lze očekávat, že i nadále se jejich počet bude poměrně dynamicky zvyšovat. I přes tento rychlý růst však je jejich úroveň stále ještě mnohem nižší než např. v Rakousku nebo v Německu, kde však tato právní úprava platí mnohem déle než v České republice. Nárůst bankrotů nemusí odrážet jen horšící se finanční situaci domácností, ale i četnější využívání osobního bankrotu jako méně bolestivé řešení finančních obtíží, než jakým je exekuce,“ řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Osobní bankroty

Vývoj osobních bankrotů se nezlepšuje. V září bylo podáno 903 návrhů na osobní bankrot, což představuje o 120 návrhů více než v srpnu a současně se jedná o nejvyšší počet od platnosti Insolvenčního zákona. Za devět měsíců letošního roku představoval počet návrhů na osobní bankrot dvou a půl násobek jejich počtu za celý 2009. V průměru uběhne mezi podáním návrhu na osobní bankrot a jeho vyřízením měsíc a půl, z čehož lze usuzovat, že počet vyhlášených osobních bankrotů nadále poroste.

Počet návrhů na osobní bankrot byl v září 2010 vyšší než za jakýkoli měsíc od platnosti Insolvenčního zákona. Za devět měsíců letošního roku představoval počet návrhů na osobní bankrot dvou a půl násobek jejich počtu za celý 2009. V průměru bylo až dosud každý měsíc letošního roku vyhlášeno 480 osobních bankrotů a podáno 730 návrhů na osobní bankrot. V loňském roce to ve stejném období bylo pouze 480 vyhlášených bankrotů a 287 návrhů na osobní bankrot.

„Relace mezi počtem vyhlášených návrhů a počtem podaných návrhů na bankrot činila v letošním roce 66 procent a byla mnohem vyšší než v případě firemních bankrotů a o něco vyšší než ve stejném období roku 2009. V průměru uběhne mezi podáním návrhu na osobní bankrot a jeho vyřízením měsíc a půl, takže i počty návrhů na osobní bankrot naznačují, že počet vyhlášených osobních bankrotů poroste,“ řekla Věra Kameníčková.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).