Hlavní navigace

LeasePlan zvýšil celosvětově v 1. pololetí čistý zisk z 61 milionů Euro na 90 milionů Euro

[Tisková zpráva] Čistý zisk se zvýšil na 90 milionů Euro v prvním pololetí roku 2010, což je nárůst o téměř 50 % ve srovnáním s 61 miliony Euro za stejné období loňského roku

Sdílet

•    Čistý zisk se zvýšil na 90 milionů Euro v prvním pololetí roku 2010, což je nárůst o téměř 50 % ve srovnáním s 61 miliony Euro za stejné období loňského roku

•    Počet vozidel ve správě se ustálil na úrovni 1,3 milionu kusů

•    V rámci korporace LeasePlan začala pro holandské rezidenty na internetu fungovat nová banka LeasePlan Bank

•    LeasePlan posílil svou tržní pozici jako největší poskytovatel služeb správy vozového parku na světě

Klíčové ukazatele výsledků LeasePlanu

Ziskovost

1. pololetí 2010

1. pololetí 2009

Čistý zisk za období (miliony Euro)

90

61

Objemy

30. června 2010

31. prosince 2009

Celková aktiva (miliardy Euro)

17.8

17.1

Počet vozidel (tisíce)

1,299

1,309

Počet zaměstnanců (nominální)

6,077

6,071

Poměrové ukazatele

30. června 2010

31. prosince 2009

Návratnost aktiv

10.7%

11.3%

Tier 1 ratio

13.6%

12.8%

BIS ratio

15.7%

14.9%

Vahid Daemi, CEO a předseda správní rady společnosti LeasePlan Corporation, uvádí: „LeasePlan dosáhl výrazného nárůstu čistého zisku v prvním pololetí roku 2010. Zvýšení zisku je navíc podpořeno stabilitou a diverzifikací našich provozních příjmů. Trh ojetých vozidel se nadále zvedá a v kombinaci s naší snahou o omezení rizik přispěl k podstatnému vylepšení výsledků z ukončených leasingových kontraktů.

Zaměstnanci LeasePlanu po celém světě přicházejí neustále s novými návrhy, jak vylepšit naši nabídku a služby pro klienty na všech našich 30 trzích. Následkem nedávné krize se mnoho klientů snaží o snižování nákladů a efektivnější správu vozových parků. Výhody full-service operativního leasingu a zaměření na celkové náklady provozu vozidel se ukázaly jako velmi atraktivní model správy vozidel, který plně uspokojuje potřeby našich klientů.

V únoru 2010 jsme v Nizozemí úspěšně uvedli na trh banku fungující prostřednictvím internetu jako součást naší strategie diverzifikace zdrojů financování. Objem vkladů v LeasePlan Bank přesáhl v srpnu 2010 částku 1 miliardu Euro.

V naší hlavní obchodní činnosti jsme v roce 2009 stabilizovali velikost vozového parku, který spravujeme, na úrovni 1,3 milionů vozů celosvětově. Ve vztahu k celkové velikosti trhu, na kterém působíme, jsme si tímto upevnili svou vedoucí pozici jako největší společnost pro správu vozových parků na světě. Celkově vzato, dobré výkony naší společnosti v období ekonomické nestability a v období fluktuujících finančních trhů pro nás znamenají to, že se do budoucnosti můžeme dívat s velkou důvěrou.”

Čistý zisk se zvýšil o téměř 50%

LeasePlan zaznamenal dobrou první polovinu roku; čistý zisk za toto období se zvýšil na 90 milionů Euro, což je nárůst o téměř 50% v porovnání s 61 miliony Euro za stejné období loňského roku. Nárůst čistého zisku v tomto období podpořilo silné vylepšení úrokových marží a také zlepšení výsledků z ukončených leasingových kontraktů. 

Ceny ojetých vozidel se v průběhu roku 2009 zvyšovaly ve většině trhů, kde působíme. Nejnižší bod byl dosažen na konci  roku 2008 a trend z roku 2009 pokračuje i v roce 2010. Tento postupný nárůst nicméně nestačil na to, abychom dosáhli kladného výsledku z ukončených leasingových kontraktů, ale výsledky dosažené v první polovině roku nás k tomuto kladnému výsledku posunují.

Příjmy vzrostly o 18% a výdaje o 8%. Jak příjmy, tak výdaje byly výrazně ovlivněny snižující se hodnotou Eura v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009. Po očištění od rozdílů vyplývajících ze směnných sazeb se příjmy zvýšily o 15% a výdaje vzrostly o 5%.

Objem vykazovaných rizikově vážených aktiv se mírně zvýšil z 12,7 miliardy Euro (na konci roku 2009) na 12,9 miliard Euro. Poměrový ukazatel BIS ratio se zvýšil z 14,9% na 15,7% z důvodu rychlejšího zvyšování objemu majetku než objemu rizikově vážených aktiv.

Aktivity v oblasti financování LeasePlanu

LeasePlan pokračuje ve snaze o diverzifikaci svých zdrojů financování. Ke stávajícím zdrojům financování, mezi které patří veřejně obchodované obligace, privátní obligace a sekuritizace dluhu, se přidala nová banka zaměřená na úspory přes internet, která pod názvem LeasePlan Bank nabízí další podstatné možnosti financování pro společnost LeasePlan. Banka zaměřená na úspory je vyjádřením našeho závazku snížit závislost na výhradně velkoobchodním typu financování. V srpnu dosáhl objem vkladů v LeasePlan Bank hodnoty 1 miliardy Euro, čímž byl dosažen náš interní cíl stanovaný na celý rok 2010. Následkem dosažení tohoto cíle přestala LeasePlan Bank dočasně přijímat nové zákazníky.

Výhled

Ve většině zemí, kde působíme, jsme opatrně optimističtí ohledně naší obchodní činnosti ve stávajícím ekonomickém klimatu. Ve druhé polovině roku očekáváme dosažení aspoň stejné úrovně zisku jako v první půli roku 2010 za předpokladu pokračování celosvětového ekonomického oživení.

_____________­________________________­________________________­____________________

Plné znění zprávy s výsledky za první pololetí lze najít v dokumentu LeasePlan Corporation N.V.’s Half-Year Report, který je k dispozici na stránkách www.leaseplan.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).