Hlavní navigace

LeasePlan představil GreenPlan – iniciativu podporující snižování škodlivých emisí produkovaných firemními automobily

Lídr operativního leasingu automobilů, společnost LeasePlan, včera představila české odborné veřejnosti svou celosvětovou ekologickou iniciativu nazvanou GreenPlan. Jejím cílem je vzbudit u zákazníků LeasePlanu zájem o programové snižování negativních vlivů firemních vozidel na životní prostředí. Programem GreenPlan chce LeasePlan přispět především k omezování emisí škodlivých plynů ovlivňujících globální změny klimatu.

S ekologickou iniciativou GreenPlan přišla jako první australská pobočka LeasePlanu v roce 2000. Postupně se z ní stala globální aktivita. V České republice bude GreenPlan pilotně poskytovat tzv. integrální přístup, který je základem střednědobé strategie Evropské unie zaměřené na omezování emisí skleníkových plynů z osobní automobilové dopravy. Svým komplexním přístupem je GreenPlan první tuzemskou iniciativou, která bude uplatňovat koncept integrovaného přístupu v oblasti osobních vozů používaných přednostně pro firemní účely. Program GreenPlan se navíc stane jednou z přímých návazných aktivit kampaně Hledáme řidiče třídy A, která téma úspor energie a emisí v automobilové dopravě u nás poprvé otevřela v letošním roce.

V rámci programu GreenPlan nabízí LeasePlan svým zákazníkům monitoring emisí oxidu uhličitého a následně i konkrétní opatření, jimiž lze škodlivé emise eliminovat.
Základem GreenPlanu je programový balíček, který je složen ze čtyř postupných kroků:
1)  monitoringu emisí produkovaných vozovým parkem dané společnosti (stanovení tzv. CO2 footprintu);
2)  benchmarkingu, tedy srovnání měrných hodnot dosahovaných v současnosti (emise CO2 na ujetý kilometr) se zvolenou referenční úrovní formou energetického štítkování;
3)  návrhu postupné optimalizace – redukce stávající hodnoty emisí CO2;
4)  pravidelných (každoročních i častějších) hodnocení míry naplnění stanovených cílů.

Klíčem k úspěšné aplikaci GreenPlanu je účinné využití nástrojů vedoucích k redukci emisí CO2. Jsou jimi:
-  preference energeticky úspornějších automobilů při obnově či rozšiřování vozového parku, a to uplatněním politiky hodnocení celkových nákladů na provoz vozu, zahrnujících i náklady na pohonné hmoty;
-  upřednostňování vozů s nižšími emisemi všech sledovaných škodlivin (vedle CO2 i tuhých částic, NOx, organických uhlovodíků či CO);
-  posouzení možnosti využívat šetrnější druhy pohonných hmot (např. stlačený zemní plyn známý pod zkratkou CNG);
-  zlepšení kvality provozu a údržby vozového parku, a to výukou techniky ekonomické a defenzivní jízdy, používáním plánovačů tras, kvalitních maziv a pneumatik, eliminací zbytečných cest, častějším využíváním veřejné dopravy apod.);
-  podpora offsetových aktivit přinášejících redukce emisí nepřímo, tedy ekologických forem dopravy, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadby stromů, vzdělávacích programů atd.