Hlavní navigace

LeasePlan představil GreenPlan – iniciativu podporující snižování škodlivých emisí produkovaných firemními automobily

Lídr operativního leasingu automobilů, společnost LeasePlan, včera představila české odborné veřejnosti svou celosvětovou ekologickou iniciativu nazvanou GreenPlan. Jejím cílem je vzbudit u zákazníků LeasePlanu zájem o programové snižování negativních vlivů firemních vozidel na životní prostředí. Programem GreenPlan chce LeasePlan přispět především k omezování emisí škodlivých plynů ovlivňujících globální změny klimatu.

Sdílet

S ekologickou iniciativou GreenPlan přišla jako první australská pobočka LeasePlanu v roce 2000. Postupně se z ní stala globální aktivita. V České republice bude GreenPlan pilotně poskytovat tzv. integrální přístup, který je základem střednědobé strategie Evropské unie zaměřené na omezování emisí skleníkových plynů z osobní automobilové dopravy. Svým komplexním přístupem je GreenPlan první tuzemskou iniciativou, která bude uplatňovat koncept integrovaného přístupu v oblasti osobních vozů používaných přednostně pro firemní účely. Program GreenPlan se navíc stane jednou z přímých návazných aktivit kampaně Hledáme řidiče třídy A, která téma úspor energie a emisí v automobilové dopravě u nás poprvé otevřela v letošním roce.

V rámci programu GreenPlan nabízí LeasePlan svým zákazníkům monitoring emisí oxidu uhličitého a následně i konkrétní opatření, jimiž lze škodlivé emise eliminovat.
Základem GreenPlanu je programový balíček, který je složen ze čtyř postupných kroků:
1)  monitoringu emisí produkovaných vozovým parkem dané společnosti (stanovení tzv. CO2 footprintu);
2)  benchmarkingu, tedy srovnání měrných hodnot dosahovaných v současnosti (emise CO2 na ujetý kilometr) se zvolenou referenční úrovní formou energetického štítkování;
3)  návrhu postupné optimalizace – redukce stávající hodnoty emisí CO2;
4)  pravidelných (každoročních i častějších) hodnocení míry naplnění stanovených cílů.

Klíčem k úspěšné aplikaci GreenPlanu je účinné využití nástrojů vedoucích k redukci emisí CO2. Jsou jimi:
-  preference energeticky úspornějších automobilů při obnově či rozšiřování vozového parku, a to uplatněním politiky hodnocení celkových nákladů na provoz vozu, zahrnujících i náklady na pohonné hmoty;
-  upřednostňování vozů s nižšími emisemi všech sledovaných škodlivin (vedle CO2 i tuhých částic, NOx, organických uhlovodíků či CO);
-  posouzení možnosti využívat šetrnější druhy pohonných hmot (např. stlačený zemní plyn známý pod zkratkou CNG);
-  zlepšení kvality provozu a údržby vozového parku, a to výukou techniky ekonomické a defenzivní jízdy, používáním plánovačů tras, kvalitních maziv a pneumatik, eliminací zbytečných cest, častějším využíváním veřejné dopravy apod.);
-  podpora offsetových aktivit přinášejících redukce emisí nepřímo, tedy ekologických forem dopravy, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadby stromů, vzdělávacích programů atd.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).