Hlavní navigace

LBBW Bank za rok 2010 vykázala 50 mil. Kč zisku před zdaněním

[Tisková zpráva] Banka zdvojnásobila své hypoteční portfolio, získala nové vklady, zvýšila kapitálovou přiměřenost na historicky vůbec nejvyšší úroveň a udržela dobrou likviditu a kapitálovou vybavenost.

LBBW Bank CZ vykázala za rok 2010 zisk před zdaněním ve výši 50 miliónů korun. Kladných výsledků banka dosahuje i na provozní úrovni, provozní zisk činí 25 miliónů Kč. Návrat zpět do černých čísel bance zajistil úspěšný prodej úvěrových, depozitních a investičních produktů, provedení kvalitativních změn ve firemním úvěrovém portfoliu a udržení rizikových a všeobecných nákladů na nízké úrovni.

V porovnání s předchozím rokem vzrostly klientské vklady v roce 2010 o téměř 4 %, přičemž jen vklady od soukromých osob vzrostly o 7,7 %. I přes relativně nízké základní úrokové sazby nabízela LBBW Bank velmi zajímavé podmínky pro spořicí účty, termínované vklady a strukturovaná depozita, což bance přivedlo nové klienty. Díky pozměněnému přístupu k firemním klientům a kvalitativním změnám v úvěrovém portfoliu došlo v meziročním porovnání k jeho mírnému poklesu. „Od roku 2010 je naším cílem stát se domácí bankou a poskytovat firemním klientům plnohodnotné moderní bankovní služby a ne jen možnosti financování,” říká Gernot Daumann, předseda představenstva. Změny v úvěrovém portfoliu měly vliv na celkovou bilanční sumu, která též mírně poklesla. 

„Zvýšení kapitálové přiměřenosti na 15,2 %, což je v naší historii vůbec nejvyšší úroveň tohoto ukazatele, je důkazem finanční a kapitálové stability LBBW Bank. Jsem velmi potěšen, že jsme dokázali udržet silnou kapitálovou vybavenost a likviditu, což je velmi důležité pro naše plány do budoucna,” komentuje Gernot Daumann.

„Pro naše klienty a i pro banku byl rok 2010 velmi úspěšný v oblasti hypoték. Na trh jsme uvedli několik speciálních výhodných nabídek včetně hypotéky s plovoucí sazbou. Dokázali jsme zdvojnásobit naše hypoteční portfolio co do objemu a i počtu hypoték. Nicméně efekt nových hypoték se na našich výsledcích projeví až v průběhu tohoto roku. Zvýšená poptávka od fyzických osob je pozitivním signálem stabilizace trhu,” dodává Pavel Šuranský, ředitel divize Individuálního bankovnictví.