Hlavní navigace

LBBW Bank CZ zahájila nový školní rok na Německé škole v Praze

[Tisková zpráva] LBBW Bank CZ pokračuje v partnerství s Německou školou v Praze i ve školním roce 2010/2011. Aktivity školy podporuje od roku 2009 a letos byla i při zahájení nového školního roku. Zástupci školy slavnostně uvítali 2. září v prostorách školy nové žáky, jejich rodiče i své sponzory.

Nová ředitelka školy Monika Beuerle informovala o cílech a plánech školy pro letošní školní rok, seznámila rodiče s plánovanými volnočasovými aktivitami, které škola připravuje a představila také rodičovskou radu a německou katolickou a protestantskou církev v Praze.   

„Celá akce byla organizována rodičovskou radou školy s cílem informovat všechny stávající i nově příchozí rodiče jak o fungování naší školy a průběhu školního roku, tak o našich mimoškolních aktivitách. Bylo mi ctí, všechny přítomné uvítat, seznámit se s nimi a pozvat je náš Octoberfest, který se uskuteční 16. října od 14:00 do 21:00 hod. Část finančních prostředků od LBBW Bank použijeme na organizační zajištění této naší velké akce,“ dodala nová ředitelka školy, paní Beuerle.