Hlavní navigace

Kvalitativní změny v roce 2005 přinesly i růst zisku životní pojišťovny

Hospodářské a obchodní výsledky

Sdílet

Obchodní rok 2005 byl sedmým rokem činnosti Wüstenrot, životní pojišťovny, a.s., na českém pojistném trhu a druhým rokem v řadě, ve kterém pojišťovna dosáhla vyššího než plánovaného zisku. Roční účetní závěrka byla uzavřena se ziskem 8 mil. Kč. V porovnání s rokem 2004 tak zisk společnosti vzrostl pětkrát.

Celkové pojistné předepsané společností dosáhlo výše 191 mil. Kč, z toho jeho rozhodující část – předepsané běžné pojistné – měla pozitivní dynamiku a činila 161 mil. Kč. Pojišťovna na konci roku evidovala 52 000 smluv s celkovou pojistnou částkou přes 9,5 mld. Kč, což oproti roku 2004 představuje nárůst o 7 %, resp. 8 %. Pojistně technické rezervy vzrostly o 15 % a dosáhly výše 485 mil. Kč.

Navzdory všeobecnému poklesu výnosnosti investic způsobenému setrvalým poklesem úrokových sazeb činí celkové zhodnocení prostředků klientů (technická úroková míra + podíly na přebytcích pojistného) za rok 2005 u všech běžně i jednorázově placených klasických pojištění 4 %, což je na českém trhu špičková úroveň. Nejlepší pojistka SPONSOR/BANK a Důchodová pojistka SPONSOR/BANK byly úročeny také velmi vysoko: 4 % p.a. Je to údaj přímo porovnatelný s údaji o zúročení termínovaných vkladů.

Personální změna v představenstvu

Rok 2005 byl pro celý pojistný trh a tedy i pro životní pojišťovnu Wüstenrot rokem velkých změn. Ty byly odstartovány hned počátkem roku, kdy se novým členem představenstva stal zástupce našeho německého akcionáře Dr. Joachim Geeser.

Kvalitnější péče o zprostředkovatele i klienty

Ve druhé polovině roku došlo ke kompletní reorganizaci oddělení obchodu a marketingu a od ledna přecházíme od dosavadní převážně centralizované péče o spolupracující obchodní síť stavební spořitelny Wüstenrot na péči decentralizovanou. Od tohoto kroku si slibujeme především kvalitnější a individuálnější péči o pojišťovací zprostředkovatele, zvýšení kvality informačních toků mezi sítí a centrálou společnosti a následně i zlepšení a zintenzívnění práce s klienty.

Značnou péči jsme věnovali i změnám, které si vyžádal zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, který nabyl účinnosti 1.1.2005. Po udělení licence na provozování vzdělávací činnosti podstoupily zkoušku na základním kvalifikačním stupni odborné způsobilosti již desítky zprostředkovatelů. Zkoušky probíhají elektronickou formou, která zajišťuje on-line přístup uchazečů do souboru náhodně generovaných zkušebních otázek s následným automatickým vystavením protokolů a osvědčení o vykonání odborné zkoušky. Proces certifikace zprostředkovatelů ve svém konečném důsledku znamená především výhodu pro klienty – mohou očekávat (i vyžadovat) kvalitnější poradenství.

Kvalitnější servis pro klienty

V uplynulém roce jsme se také snažili dále vylepšit informační servis, který našim klientům poskytujeme. Připojili jsme se k nonstop fungující telefonní lince PříTel naší sesterské stavební spořitelny. Stávající i potenciální klienti naleznou na čísle 257 092 092 základní informace o nabídce naší pojišťovny i ostatních společností Wüstenrot. Počátkem října bylo telefonní číslo bezplatné zelené linky pojišťovny sjednoceno s ostatními společnostmi skupiny. Komplexně proškolení operátoři na čísle 800 225 555 tak nyní poskytují i aktuální informace z oblasti pojištění. Po řadě změn, které jsme loni učinili a z nichž jsme výše uvedli jen ty nejdůležitější, věříme, že jsme na rok 2006 dobře připraveni, a očekáváme pozitivní vývoj všech klíčových ukazatelů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).