Hlavní navigace

Kurz koruny a ropa zahýbaly směnnými relacemi

V květnu 2007 se meziměsíčně zvýšily vývozní ceny o 0,8 %, dovozní o 1,0 %. Meziročně vzrostly vývozní ceny o 2,8 %, dovozní ceny klesly o 0,1 %. Směnné relace dosáhly meziměsíčně hodnoty 99,8 %, meziročně 102,9 %.

Sdílet

Indexy cen vývozu a dovozu zboží v ČR

Květen 2007

Meziměsíční srovnání:

  • Vývozní ceny se po poklesech v předchozích 2 měsících zvýšily v květnu o 0,8 %, zejména z důvodu oslabení koruny. Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 % (hlavně strojů a zařízení k výrobě energie). Nejvíce se zvýšily ceny minerálních paliv – o 1,8 % (především ropných výrobků). Rostly zároveň i ceny všech významnějších sledovaných skupin.
  • Dovozní ceny již čtvrtý měsíc rostly, tentokrát o 1,0 %, tedy nejvýrazněji od října 2005. Jedním z hlavních důvodů bylo, stejně jako u vývozních cen, oslabení koruny. Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 3,8 % (hlavně ropy a ropných výrobků). Výrazněji se zvýšily i ceny surových materiálů o 1,5 % (především surového kaučuku). Ceny strojů a dopravních prostředků vzrostly o 0,5 % (zejména elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů). Snížily se pouze ceny potravin o 0,3 %.
  • Směnné relace byly již třetí měsíc negativní, v květnu dosáhly hodnoty 99,8 %. Hodnota směnných relací byla nejnižší u minerálních paliv – 98,1 %. Naopak nejvyšší byla tato hodnota ve skupině chemikálie – 100,6 %. Ve skupině stroje a dopravní prostředky byla hodnota směnných relací 100,2 %.

Meziroční srovnání:

  • Největší vliv na růst cen vývozu o 2,8 % (v dubnu o 1,9 %) mělo zvýšení cen polotovarů o 6,4 % (hlavně železa a oceli). Nejvíce rostly ceny surových materiálů – o 19,2 % (především olejnatých semen a rud kovů). Zvýšily se ceny všech významnějších skupin, ceny strojů a dopravních prostředků pak o 0,2 %.
  • Dovozní ceny se snížily již jen o 0,1 % (v dubnu o 1,6 %) a klesaly už od října 2006. Jejich pokles byl nejvíce ovlivněn snížením cen strojů a dopravních prostředků o 3,0 % (hlavně kancelářských strojů a zařízení k automatizovanému zpracování dat). Nejvýrazněji se však snížily ceny minerálních paliv – o 3,3 % (především plynu, ropy a ropných výrobků). Z významnějších skupin se naopak nejvíce zvýšily ceny surových materiálů o 7,6 % (zejména rud kovů a šrotu).
  • Směnné relace dosáhly hodnoty 102,9 % (dubnu 103,6 %) a jsou tak pozitivní již od září roku 2006, avšak již třetí měsíc klesaly. Na výraznější pokles hodnoty směnných relací v květnu mělo vliv především slabší posílení koruny k hlavním zahraničním měnám, zejména pak k dolaru. Hodnota směnných relací zůstala přesto pozitivní ve všech významnějších sledovaných skupinách, nejvyšší pak ve skupinách minerální paliva – 111,7 % a surové materiály – 110,8 %. Ve skupině stroje a dopravní prostředky dosáhly směnné relace hodnoty 103,3 %, avšak v porovnání s dubnem se jednalo o významný pokles o 0,8 p.b. Nižší hodnota byla především ve skupinách polotovary – 101,8 % a zejména chemikálie – 100,7 %.

Index světových cen ČSÚ

Červen 2007

Meziměsíčně:

Světové ceny průmyslových surovin a potravin, zahrnuté do indexu, se v červnu zvýšily o 1,4 % (v květnu o 0,7 %). Hlavním důvodem tohoto vývoje byl rychlejší růst cen ropy Brent – v červnu o 2,7 % (v květnu jen o 1,1 %), když cena 1 barelu ropy Brent byla v červnu 2007 poprvé od srpna 2006 v měsíčním průměru vyšší než 70 USD. Výrazněji rostly i ceny textilních surovin, potravin a zejména dřeva. Klesaly ceny kůží a kaučuku a po čtyřměsíčním růstu v průměru i ceny kovů – o 4,2 %.

Meziročně:

V červnu po mimořádném poklesu předchozího měsíce světové ceny opět rostly – o 2,3 %. Hlavním důvodem byl jak růst cen ropy Brent o 0,6 % (první meziroční růst od prosince 2006), tak i výraznější růst cen kovů – ceny kovů se v úhrnu zvýšily o 32,8 % (v květnu o 22,0 %). Rychleji rostly i ceny textilních surovin a potravin. Snížily se ceny zemního plynu – o 3,1 % (v květnu však o 3,6 %).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).