Hlavní navigace

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny ve 3. čtvrtletí 2003 meziročně roste o 15 % na 5,6 mld. Kč (IFRS)

Česká spořitelna vykázala k 30. září 2003 (IFRS) neauditovaný konsolidovaný čistý zisk ve výši 5,64 miliardy Kč vypočtený podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Výsledek představuje meziroční nárůst o 15 % ze 4,89 miliardy Kč.

Sdílet

Výsledky za letošní rok ukazují růst v objemu úvěrů, vkladů i poplatků. Tento růst je výsledkem profesionálního přístupu zaměstnanců, rostoucí kvality služeb, nabídky vynikajících distribučních sítí a komplexního servisu pro drobné klienty, firmy, veřejný sektor i neziskové organizace. Těchto výsledků jsme dosáhli v roce 2003 v prostředí nízkých úrokových sazeb, které je pro Českou spořitelnu nevýhodné. Česká spořitelna buduje svou úvěrovou základnu a bude tudíž v budoucnu na prostředí nízkých úrokových sazeb méně citlivá, řekl Jack Stack, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2003

Konsolidované neauditované údaje k 30. září 2003, vypočtené podle IFRS. Srovnání s výsledky k 30. září 2002, pokud není uvedeno jinak.

 • Zisk před zdaněním dosáhl 8,3 miliardy Kč, meziročně vzrostl o 25 % ze 6,6 miliardy Kč.
 • Provozní zisk vzrostl na 7,0 miliard Kč, meziročně o 3 % ze 6,8 miliardy Kč.
 • Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu (ROE) poklesl na 24,2 % proti 24,4 %.
 • Ukazatel výnosnosti aktiv (ROA) vzrostl na 1,4 % z 1,3 %.
 • Poměr provozních nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) se mírně zhoršil na 61,7 % z 61,2 %.
 • Kapitálová přiměřenost podle metodiky BIS činila 16,0 % proti 16,2 %.
 • Čistý úrokový výnos vlivem monetárního prostředí, které snižuje úrokové sazby, mírně klesl na 11,5 miliardy Kč, o 1 % z 11,6 miliardy Kč.
 • Čistý příjem z poplatků a provizí vzrostl na 5,7 miliardy Kč,o 14% z 5,0 miliard Kč díky rostoucím objemům transakcí.
 • Provozní náklady vzrostly především vlivem odpisů z investic na 11,3 miliardy, o 5 % z 10,7 miliardy Kč. Náklady na zaměstnance a ostatní provozní náklady meziročně vzrostly o 1 %.
 • Česká spořitelna vykazuje kladné saldo tvorby a použití rezerv a opravných položek ve výši 1,7 miliard Kč proti –177 milionům Kč. Výše je ovlivněna prodejem vybraných nekvalitních pohledávek (prodej špatné banky) a povinným rozpuštěním všeobecných rezerv.
 • Bilanční suma činila 565,5 miliard Kč s meziročním růstem o 8 % z 523,3 miliar­dy Kč.
 • Vklady klientů vzrostly na 430,5 miliardy Kč, o 5 % ze 410,9 miliardy Kč.
 • Úvěry klientům se zvýšily na 198,3 miliardy Kč, o 9 % ze 182,1 miliardy Kč.
 • Úvěry občanům vzrostly na 64,7 miliardy Kč, o 32 %.

HLAVNÍ UKAZATELE

Čistý úrokový výnos se meziročně snížil o 99 miliónů Kč na 11,5 miliardy Kč, čistá úroková marže za posledních dvanáct měsíců poklesla ze 3,6 % na 3,4%. Dosažená výše čistého úrokového výnosu i čisté úrokové marže jsou významnou měrou ovlivňovány prostředím nízkých úrokových sazeb, které je výrazně odlišné od prostředí v roce 2002. Například průměrná hodnota sazby 3M Pribor v období od 1. ledna 2003 do 30. září 2003 klesla na 2,24 % zatímco od 1. ledna 2002 do 30. září 2002 to bylo 3,73 %.

Čistý příjem z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 14 % na 5,7 miliardy Kč, zejména zásluhou rostoucího počtu transakcí platebního styku. Počet klientů ČS roste a klienti realizují prostřednictvím banky více činností.

Všeobecné provozní náklady – zahrnují náklady na zaměstnance, nakupované výkony a odpisy hmotného a nehmotného majetku – se v meziročním srovnání zvýšily o 5 % na 11,3 miliardy Kč. Přísná kontrola nákladů se projevila v meziročním poklesu nakupovaných výkonů o 9 %. Přes pokles počtu zaměstnanců o 1 % na 11 240 se personální náklady zvýšily o 12 % v souvislosti se zvýšením mezd a odměn vázaných na výkony. Naopak důsledkem rozsáhlých investic převážně do nehmotného majetku (modernizace poboček, investice do IT) vzrostly odpisy hmotného a nehmotného majetku o 28 %.

Česká spořitelna vykazuje kladné saldo tvorby a použití rezerv a opravných položek ve výši 1,746 miliardy Kč. V září 2003 ukončila transakci, v jejímž rámci postoupila třetí straně vybrané portfolio pohledávek. Postoupení se vztahovalo na rozvahová aktiva v objemu 8,0 miliard Kč a mělo kladný jednorázový vliv ve výši 0,775 miliardy Kč na rozpouštění opravných položek a rezerv. Zkvalitnění úvěrového portfolia dále umožnilo rozpouštět nadbytečné opravné položky. V souladu s požadavkem zákona o rezervách Česká spořitelna také provádí povinné snižování rezerv.

Bilanční suma ke konci třetího čtvrtletí 2003 činila 565,5 miliard Kč s meziročním nárůstem o 8 %, což v absolutním vyjádření představuje navýšení o 42,2 miliard Kč. Za nárůstem bilanční sumy stojí všeobecné zvýšení počtu i objemu úvěrů, přičemž nejvýraznější nárůst zaznamenávají hypoteční úvěry.

OČEKÁVÁNÍ ČESKÉ SPOŘITELNY PRO ROK 2003

Vývoj hlavních položek výkazu zisků a ztrát i bilanční sumy v závěru roku bude sledovat trendy prvních tří čtvrtletí. Česká spořitelna očekává:

 • Ukazatel návratnosti kapitálu (ROE) za konsolidovaný celek nad 20 %.
 • Poměr provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) v intervalu 60 % – 62 %.
 • Růst zisku v rozmezí 15 – 20 % za rok 2003.
 • Zlepšování kvality služeb.
 • Úvěry a vklady porostou rychleji než průměr na trhu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).